Wycieczka pierwszaków do Sandomierza

15 maja 2019 r. uczniowie klasy  I A i I B z wychowawcami panią Ewą Kret i panią Elżbietą Białą wraz z panią Katarzyną Pytlak i panią Edytą Powęską udali się na wycieczkę do Sandomierza.

Pogoda, chociaż zapowiadała się niezbyt ciekawie, dała nam fory –udało  się zobaczyć zaplanowane miejsca. 

Zwiedzanie rozpoczęto od obejrzenia panoramy miasta z Bramy Opatowskiej. Następnie grupa pierwszaków udała się na Stare Miasto z gotycko-renesansowym ratuszem. Uczestnicy wycieczki pokonali również podziemną trasę turystyczną słuchając  legend i opowieści z historii miasta. Po rejsie statkiem rzeką Wisłą uczniowie powrócili na Rynek przez przejście zwane „Uchem Igielnym”. Tu czekało na uczestników wiele atrakcji w „Zbrojowni”, wyjątkowym muzeum, gdzie można przymierzać hełmy, kolczatki, kapelusze, suknie. Po obejrzeniu wielu atrakcji grupa udała się na obiad.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy wycieczki udali się do autobusu i zadowoleni wrócili do domów.

Edyta Powęska

Dzień otwartych drzwi w naszej szkole

10 maja w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży został zorganizowany Dzień Otwarty. Odwiedzili nas kandydaci do klas pierwszych z Przedszkola w Stróży wraz ze swoimi wychowawcami oraz ich rodzice. Pokazaliśmy, jak szkoła funkcjonuje na co dzień i jak wyglądają nasze zajęcia. Przedszkolaki wzięły czynny udział w zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1A i 2A. Następnie odbył się krótki występ artystyczny, w którym swoje umiejętności reprezentowali uczniowie z klas pierwszych i drugich. Podczas zwiedzania szkoły na dzieci czekały ciekawe atrakcje, takie jak: warsztaty plastyczne pt.: „Kartka dla Mamy”, a także zajęcia sportowe w sali rekreacyjnej. Nie zabrakło też słodkiego upominku dla każdego przedszkolaka.

Cieszymy się, że zarówno dzieci jak i rodzice mogli poznać naszą szkołę.

M. Janduła, K. Pytlak, K. Zelnik, E. Powęska

„Wywiadówka” 16.05.2019r.


W dniu 16.05.2019 (czwartek) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na spotkanie z wychowawcami podczas, którego zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów. Wywiadówka odbędzie się wg. następującego harmonogramu:
16:30 – 17:15 – klasy I-III
17:15 – 18:00 – IV – VIII

Dni Otwarte

ZAPROSZENIE

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

zapraszają

Dzieci z Wychowawcami Grup oraz Rodziców

na spotkanie w ramach Dni Otwartych Szkoły,

które odbędzie się dnia 10.05. 2019 r.

o godz. 9.15

Szkolny Dzień Tolerancji


Dnia 21 marca 2019 roku w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Tolerancji zorganizowane przez panie Anetę Mirosław oraz Małgorzatę Figiel. W tym dniu przyświecały nam hasła „Inny nie znaczy gorszy”  oraz „Uczymy się tolerancji”. Uczniowie klas I – IV wraz z wychowawcami przygotowali plakaty na temat „Inny nie znaczy gorszy”. Następnie uczestniczyli w happeningu na sali gimnastycznej na którym podsumowane zostały informacje dotyczące tolerancji, obejrzeli film edukacyjny  „Urodziny Maćka – czyli krótka historia o tolerancji”. Film poruszył ważną problemy występujące w środowisku szkolnym tzn. nietolerancyjne zachowania wobec niepełnosprawności, biedy, otyłości oraz odmiennego koloru skóry.

Wychowawcy  klasach V – VIII w tym dniu przeprowadzili  zajęcia „Uczymy się tolerancji” oraz sporządzili plakat dotyczący walki z nietolerancją i mową nienawiści , które zostały przedstawione na spotkaniu na sali gimnastycznej. Poruszyliśmy wspólnie tematy takie jak uprzedzenia, dyskryminacja, rasizm, empatia i akceptacja.  Przedstawiony został również krótki filmik poruszający problemy szkolne takie jak nietolerancja wobec osób biednych, dobrze uczących się oraz ma tle religijnym.

W ten sposób chcieliśmy ukazać, że obok siebie żyją ludzie wielu kultur, z różnymi poglądami, a wyznawane przez nich wartości nie są ani gorsze, ani lepsze – po prostu inne. Starajmy się być tolerancyjni, nie bójmy się pokazywać co oznacza zrozumienie, empatia i dobro. Wspólnie możemy bardzo wiele zdziałać. Czasami inni potrzebują tylko uśmiechu, chwili rozmowy, zrozumienia albo milczenia, niekiedy wystarczy po prostu być obok  i w razie potrzeby wyciągnąć pomocną dłoń.

Mamy nadzieję, że dla każdego z nas Dzień Tolerancji stał się okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych.

Małgorzata Figiel, Aneta Mirosław

Palma wielkanocna

Dnia 25 kwietnia 2019r. w Ogrodzie Botanicznym UMCS Lublinie   odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt: „Botaniczna palma wielkanocna”. Na konkurs wpłynęło 181 prac z całego województwa lubelskiego.

W kategorii kl. VI-VIII i gimnazjum,  nasza uczennica Amelia Biegaj z kl. VIb zajęła I miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Marzena Jóźwicka

Dnia 24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży zostaną wznowione zajęcia edukacyjne.

Dyrektor szkoły

Dzień z technologią

4 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży zorganizowany został „Dzień z Technologią”. Wszyscy uczniowie tego dnia mogli korzystać z telefonów komórkowych i tabletów, którymi łączyli się z ogólnie dostępnym, bezprzewodowym internetem. Nauczyciele prowadzili lekcje w oparciu o nowoczesne technologie.

W tym dniu uczniowie klas młodszych słuchając pogadanek p. Konrada Kasperka i p. Łukasza Kiełba oglądali i omawiali bajki edukacyjne przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonii komórkowej. Uczniowie klas starszych pod opieką p. Anety Mirosław i p. Krzysztofa Kuśmierczyka zapoznawali się z materiałami mówiącymi o zagrożeniach płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Uczniowie z klas V-VIII wzięli również udział w interaktywnym quizie w serwisie kahoot.

Tego dnia w szkole odbył się również gminny konkurs informatyczny „Bezpieczni w cyberprzestrzeni”. W konkursie tym wystartowali uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kraśnik. Postawione przed nimi zadanie polegało na stworzeniu prezentacji multimedialnej opisującej zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podsumowaniem szkolnego dnia z technologią był apel, podczas którego zebrani wysłuchali wystąpienia oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku asp. sztab. Janusza Majewskiego. Po wystąpieniu Policji głos zabrał p. Wójt Mirosław Chapski, który po kilku zdaniach wstępu wraz z p. dyrektor Anną Myszak wręczył nagrody zwycięzcom gminnego konkursu informatycznego. Ostatnim akcentem apelu było wyświetlenie najwyżej ocenionej prezentacji multimedialnej wykonanej przez Kingę Kasperek i Magdalenę Kuropatwę.

Łukasz Kiełb

Strajk pracowników oświaty

Informujemy, że dnia 8 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży rozpocznie się strajk pracowników oświaty.

Dyrektor szkoły