Home » Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018

Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018

Strona w budowie!!!

                                         

Klasa I A            wychowawca: Małgorzata Kozłowska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 800 – 845

 – e.w. 27

zaj. komp.

2. 850 – 935

e.w. 27

e.w. 27 e.w. 27 e.w. 27 e.w. 27

3. 945 – 1030

e.w. 27 e.w. 27 e.w. 27 e.w. 27

e.w. 27

4. 1040 – 1125

e.w. 27 religia 27 wych-fiz wych-fiz

e.w. 27

5. 1145 – 1230

religia 27  wych-fiz e.w. 27

j.angielski 27

6. 1250 – 1335

 j. angielski  27

 

Klasa I B            wychowawca: Elżbieta Biała

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 800 – 845 religia 26 e.w.  27 j.angielski 26 e.w.  26
2. 850 – 935 e.w.  26 wych-fiz 12 e.w. 26 e.w. 26 wych-fiz 12
3. 945 – 1030 e.w.  26 e.w.  26 e.w. 26 e.w 26 e.w. 26
4. 1040 – 1125 e.w.  26 e.w.  26 e.w. 26 Religia 26 e.w.26
5. 1145 – 1230 wych-fiz12 Informatyka
24 gr II
Informatyka
24 gr I
 – j.angielski 26

 

Klasa  II A           wychowawca: Beata Gryta

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 800 – 845

e. w.

e. w. Z. komp.  II grupa

Język angielski

2. 850 – 935

Wych. fizyczne

e. w. Wych. fizyczne Religia

e. w.

3. 945 – 1030

e. w.

e. w. Język angielski Wych. fizyczne

e. w.

4. 1040 – 1125

e. w.

e. w. e. w. e. w. e. w.
5. 1145 – 1230

e. w.

Religia e. w. e. w.

6. 1250 – 1335

 Z. komp.    I grupa

 

Klasa   II B           wychowawca: Bożena Brytan

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 800 -845

Zaj. kor.kom.

Religia  2

2. 850 -935

religia 24 e.w. 2 e.w. 23 e.w.  24

e.w. 23

3. 945 -1030

wych. fiz.

e.w. 2 e.w. 23 e.w. 24

e.w. 23

4. 1040 -1125

e.w.  23

wych. fiz. 12 wych. fiz.  12 e.w. 24

J. angielski  23

5. 1145 -1230

e.w. 23

e.w. 27 J. angielski  33 e.w. 24

e.w. 23

6. 1250 -1335

e.w.  23 etyka 23

g. korekcyjna  12 e.w. 23

 

Klasa III B         wychowawca: Alina Bańka

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

1.800-845

e.w.

wych-fiz religia

e.w.

2.850-935

e.w.

e.w. zajęcia komp. e.w.

J. angielski

3.945-1030

e.w.

e.w. wych-fiz e.w.

e.w.

4.1040-1125        

wych-fiz

e.w. e.w. J. angielski

e.w.

5.1145-1230

e.w.

e.w.

e.w

 

Klasa IV B            wychowawca: Tomasz Kamiński

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

1. 800 – 845

wych-fiz

plastyka wych-fiz

2. 850 – 935

przyroda

religia muzyka matematyka

wych-fiz

3. 945 – 1030

j.polski

matematyka j.polski technika

godz.wych.

4. 1040 – 1125

matematyka

przyroda matematyka j.polski

religia

5. 1145 – 1230

j.angielski

j.polski j.angielski plastyka

j.polski

6. 1250 – 1335

j.angielski informatyka historia

7. 1345 – 1430

Wych-fiz informatyka

8. 1435 – 1520

 

Klasa IVC            wychowawca: Honorata Kołodziej

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

1. 800 – 845

Informatyka gr.I  34 Matematyka 35

W-f  12

2. 850 – 935

W-f   12

Matematyka 32 J.angielski 33 W –f  s. rek.

J.polski  35

3. 945 – 1030

J.polski  33

Muzyka  37 J.polski  33 Przyroda  34

J.angielski  32

4. 1040 – 1125

J.angielski  32

Religia 33 Matematyka  33 J.polski   34

J.polski  33

5. 1145 – 1230

Historia 35

Plastyka  32 W –f  12 Zaj. tech.  33

Matematyka  37

6. 1250 – 1335

Informatyka gr.II  34 Godz. wych. 24 Religia 34

7. 1345 – 1430

Przyroda  35

 

Klasa   V A      wychowawca: Aneta Mirosław

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

1. 800 – 845

SKS

Matematyka     32 w-f    12 Przyroda  36

2. 850 – 935

Z. komp. I gr 34

Muzyka  37 Religia  2 Matematyka     36

Z. komp. II gr  34

3. 945 – 1030

Matematyka 36

Historia 34 Matematyka  34 G. wych.  37

J. polski  34

4. 1040 -1125

w-f  12

J. polski  36 J. polski  35 Plastyka  32

J. angielski  34

5. 1145 -1230

Przyroda  32

Religia  34 J. angielski  34 w-f  12

Z. techniczne  34

6. 1250 -1335

J. polski  32

J. angielski  34 Przyroda  32

J. polski  34

7. 1345 -1430

z. integracyjne  37

w-f   12

 

Klasa V B            wychowawca: Ewa Więckowska

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

1. 800 – 845

SKS

Muzyka Historia

J. polski

2. 850 – 935

J. polski

Matematyka Matematyka Przyroda

Matematyka

3. 945 – 1030

Matematyka

W-F Religia J. angielski

W-F

4. 1040 – 1125

W-F

Plastyka Przyroda W-F

Przyroda

5. 1145 – 1230

J. angielski

J.angielski J. polski J.polski

Religia

6. 1250 – 1335

Zaj. Komp. gr.I

J. polski Godz. wych. Zaj. Tech.

Zaj.komp. gr.II

 

Klasa VI b            wychowawca: Konrad Kasperek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 800 – 845

Wych. Fiz G

J. polski 35

2. 850 – 935

Matematyka 37 Historia 35 Z. komp gr. II 34 Wych. Fiz 12

Religia 36

3. 945 – 1030

J. polski 35

Matematyka 36 J. polski 32 J. polski 35

Matematyka 37

4. 1040 – 1125

Historia  36

J. polski G 210 Matematyka 37 J. angielski 36

Z. techniczne 35

5. 1145 – 1230

J. angielski 36

Przyroda 32 Przyroda 32 Religia 36

Wych. Fiz 12

6. 1250 – 1335

Godz. Wych 36

Muzyka 37 Plastyka 36 J. polski 35

Przyroda 32

7. 1345 – 1430

Wych. Fiz 12

Z. komp gr. I 34 J. angielski 36

 

Klasa VII A            wychowawca: Łukasz Kiełb

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek

Piątek

1. 800 – 845

J. niemiecki\ hiszpański

J. hiszpański Wych-fiz. Geografia

Geografia

2. 850 – 935

J. polski

J. niemiecki J. polski J. polski

Chemia

3. 945 – 1030

Wych-fiz.

Matematyka Fizyka Biologia

Religia

4. 1040-1125

Matematyka Godz. wych. Historia Religia

Wych-fiz.

5. 1145-1230

Biologia

Muzyka Plastyka Matematyka

J. angielski

6. 1250-1335

J. angielski

J. polski Matematyka Wych-fiz.

J. polski

7. 1345-1430

Chemia

Fizyka Informatyka J. angielski

8. 1435-1520

Informatyka

Historia Biologia