Home » Projekt „Staś i Zosia w szkole”

Projekt „Staś i Zosia w szkole”

sta_i_zosia_w_szkole

W roku szkolnym 2014/15 klasy pierwsze realizują projekt „Staś i Zosia w szkole -innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu”. Jest to projekt współfinansowany ze Śródków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel główny projektu to PODNIESIENIE POZIOMU I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA WCZESNOSZKOLNEGO.

.

W ramach realizacji programu „Staś i Zosia w szkole” klasy pierwsze zrealizowały dwa projekty: projekt rozwijający umiejętności społeczne „Tajemnice kontra detektywi” i projekt matematyczny „Pokój naszych marzeń- planujemy, obliczamy, projektujemy.”

 

 

Projekt rozwijający umiejętności społeczne „Tajemnice kontra detektywi”

 

     Projekt rozwijający umiejętności społeczne „Tajemnice kontra detektywi” stworzył dzieciom warunki do bezpiecznego wejścia w nową sytuację, jaką jest nauka w klasie pierwszej.

     Główne cele projektu to lepsze poznanie swoich możliwości w różnych dziedzinach (zwłaszcza swoich silnych stron) oraz dobre funkcjonowanie w klasowej grupie rówieśniczej.

     Nauczyciel poprosił uczniów o pomoc w odnalezieniu zaginionego skarbu. Aby go odnaleźć dzieci musiały wykonać wiele zadań, współpracować ze sobą i korzystać ze zgromadzonych informacji. Poszczególne wskazówki prowadziły ich do miejsca ukrycia mapy, ta zaś do ukrytego skarbu. Dodatkowo każde z dzieci zdobywało kolejne stopnie jako detektyw – za wykonanie każdego zadania dzieci otrzymały naklejkę w „Legitymacji detektywa”.

SAM_0015

IMG_0007

SAM_0138

 

 

 Projekt matematyczny „Pokój naszych marzeń- planujemy, obliczamy projektujemy”

 

Cele projektu matematycznego :

 • Planowanie, projektowanie i mierzenie niekonwencjonalnymi metodami dostosowanymi dla dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej
 • Wykonywanie prac przestrzennych, rozwijających twórcze działanie dziecka i wizualno- przestrzenne wyobraźni
 • Czerpanie radości z projektowania i konstruowania własnych wytworów.

   W ramach tego projektu uczniowie: wypowiadali się i prezentowali swoje zainteresowania, mierzyli przybory szkolne, sprzęt szkolny, długość i szerokość klasy za pomocą sznurków różnej długości, sporządzili plan sali lekcyjnej, zaprojektowali plan wyspy piratów, obejrzeli prezentację multimedialną – Pokoje z różnych stron świata, wykonali makietę pokoju uwzględniającego ich zainteresowania.

 SAM_0217

SAM_0166

SAM_0175

 

 

 

 

 

     Dnia 5 marca w klasie 1c odbyło się podsumowanie projektu rozwijającego umiejętności społeczne „Tajemnice kontra detektywi” oraz matematycznego „Pokój naszych marzeń- planujemy, obliczamy projektujemy”. W uroczystości wzięli udział: ekspert z programu „Staś i Zosia w szkole” pani Marta Wróblewska, pani dyr. Anna Myszak, rodzice i uczniowie, wychowawca klasy pani Elżbieta Biała, asystent wychowawcy pani Ewa Mróz, oraz pani Małgorzata Kozłowska. Po powitaniu gości obejrzeliśmy prezentację multimedialną przypominającą realizację projektów, potem odbyły się występy dzieci, następnie oglądaliśmy wystawę pokoi uwzględniających zainteresowania dzieci. Na zakończenie wszyscy wymieniali się uwagami na temat zrealizowanych projektów, podkreślając ich atrakcyjność i walory edukacyjne.

SAM_0185

SAM_0207

.

Projekt przyrodniczy

W ramach programu STAŚ I ZOSIA W SZKOLE klasy pierwsze realizowały projekt przyrodniczy „Z moim ciałem za pan brat”. Projekt ten dotyczył odkrywania najbardziej fascynujących tajemnic ludzkiego ciała . Podczas ciekawych eksperymentów, doświadczeń i zabaw dzieci na własne oczy zobaczyły jak działają wybrane narządy w ciele człowieka.

Celem projektu było rozbudzanie zainteresowania tym jak działa ludzkie ciało, a także zachęcanie do dbania o siebie poprzez zdrowe odżywianie i uprawianie sportów. Ponadto podczas licznych zabaw, gier i prowadzonych doświadczeń dzieci uczyły się współpracy i rozwiązywania konfliktów. Uczniowie w grupach wykonali sylwetki człowieka, które uzupełniały zmysłami i narządami człowieka omawianymi na kolejnych zajęciach. Były to narząd słuchu, wzroku, dotyku i węchu oraz organy – nerki, mózg, płuca i serce. Podczas projektu odgadywaliśmy produkty po smaku, węchu i dotyku. Wykonaliśmy filtr z gąbki i zobaczyliśmy jak działają nerki. Odczytaliśmy kody na szybką pracę mózgu , sprawdziliśmy jak długo pali się świeczka pod słoikiem, liczyliśmy uderzenia serca w spoczynku i po podskokach. Mierzyliśmy ciśnienie krwi i porównywaliśmy je z normą. Poznaliśmy też ciekawostki dotyczące budowy ludzkiego ciała. Uczestniczyliśmy też w nauce udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie, w grupach wykonaliśmy plakaty, jak dbać o zdrowie i zrobiliśmy wystawę prac z projektu dla całej szkoły na szkolnym korytarzu pod tytułem „Każdy pierwszak Ci powie, że należy dbać o zdrowie”.

SAM_0376

SAM_0386

.

Wycieczka do Warszawy

 

Dnia 10 marca pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy zasponsorowaną w ramach projektu STAŚ I ZOSIA W SZKOLE.

Na początku zwiedziliśmy zoo, gdzie zobaczyliśmy egzotyczne zwierzęta i oglądaliśmy pokaz karmienia fok. Potem udaliśmy się do Centrum Kopernika, gdzie w barze zjedliśmy obiad, a potem wykonywaliśmy na salach wystawowych różne doświadczenia. Najbardziej ciekawe było: granie w piłkę na karuzeli, trzęsienie ziemi, leżenie na łóżku fakira, wykonanie operacji na misiu, wyciąganie organów człowieka i zobaczenie jak długie są jelita człowieka, sterowanie robotem i samolotem, bieg na czas i porównywanie go z biegiem zwierząt, krzywy pokój i złudzenia optyczne, chodzenie w kręcącym się kole jak chomik, strzelanie z dmuchanej armaty i rzut piłką do obręczy, jazda na wózku inwalidzkim, obserwacja powstawania piorunów, jazda na rowerze i obserwacja ruchu swojego szkieletu, sterowanie balonem. Uczestniczyliśmy też w pokazach naukowych o powstawaniu ciśnienia. Podczas jazdy autobusem widzieliśmy Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Stadiom Narodowy, wieżowce. Jechaliśmy też przez nowy most, pod którym płynęła Wisła.

Wycieczka dostarczyła nam wielu wrażeń i długo będziemy ją wspominać.

SAM_0349 SAM_0348

 

Projekt przyrodniczy „Jem owoce i warzywa”

W projekcie przyrodniczym „Jem owoce i warzywa” poprzez pokazanie różnorodności owoców i warzyw oraz ich walorów smakowych i zdrowotnych, wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków uczniowie poznali alternatywę dla dań typu fast food, słodyczy i napojów słodzonych. Zostali też zachęceni do aktywnego wypoczynku zamiast spędzać czas przed komputerem i telewizorem.

Podczas tego projektu uczniowie zostali podzieleni na grupy według kolorów i każda grupa omawiała warzywa i owoce w danym kolorze. Uczniowie poznali też mniej znane owoce i warzywa oraz wykonali albumy tych roślin. Przygotowali inscenizację o warzywach i wykonali zdrowy deser – galaretkę z owocami, który był głównym daniem na przyjęciu dla mam. Każda grupa dekorował stół i wykonała deser zgodnie z kolorem swojej grupy. Propagując aktywny wypoczynek została zorganizowana wycieczka do parku linowego, gdzie uczniowie przekonali się jak przyjemnie można spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Następnie z miksu salat każda grupa wykonała surówkę i oceniała walory smakowe i zapachowe tego dania. Odgadywała też składniki miksu sałat i porównywała je ze spisem na opakowaniu. Na zakończenie tego projektu tego każdy uczestnik za umiejętność przygotowywania zdrowych posiłków otrzymał dyplom szefa kuchni klasy pierwszej.

SAM_0450 SAM_0422 SAM_0466

.

Projekt przyrodniczy „Jem owoce i warzywa” był czwartym i ostatnim projektem realizowanym w klasie pierwszej w ramach programu „Staś i Zosia w szkole – innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu” . W ramach tego projektu szkoła otrzymała wiele pomocy naukowych, między innymi: aparaty fotograficzne, mikroskopy, tablice demonstracyjne dla klasy i każdego ucznia, stojaki na plansze, książki dla uczniów (kolorowanki, wycinanki, książki dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce), płyty ze słuchowiskami i grami dydaktycznymi.

 

Na zakończenie został zrealizowany konkurs we wszystkich szkołach z województwa lubelskiego biorących udział w programie na najlepszy projekt edukacyjny z zakresu matematyki, przyrody lub społeczeństwa zrealizowany w ramach projektu „Staś i Zosia w szkole – innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu”. Nasza szkoła wypadła bardzo dobrze, bo uczniowie z klasy 1c zdobyli I miejsce na równi ze Szkołą Podstawową w Ciecierzynie. Oto wyniki konkursu:

Z uwagi na równą liczbę punktów (44 punkty) przyznanych zespołowi Pani Agnieszki Bugały z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie oraz zespołowi Pani Elżbiety Białej ze Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży, Kapituła Konkursu ustaliła, iż pierwsze miejsce zajmą ex aequo w/w zespoły.

Uzyskać można było maksymalnie 45 punktów (3 oceniających ekspertów x 15 punktów każdy).

SAM_0482

.

.

.

W roku szkolnym 2015/16 w ramach projektu STAŚ I ZOSIA W SZKOLE klasy drugie zrealizowały trzy projekty.

W pierwszym półroczu były to projekty przyrodnicze  TAJEMNICE  LASU  oraz  POGODA .
W drugim półroczu projekt matematyczny  PROWADZIMY RESTAURACJĘ.

 

Głównym celem projektu TAJEMNICE  LASU  było:

 • Poznanie zwierząt i roślin leśnych oraz ciekawostek związanych z nimi.
 • Poznanie warunków życia w lesie i znaczenia lasu.
 • Kształtowaniu umiejętności współżycia społecznego i doskonalenie umiejętności pracy
  w grupie.

Na zakończenie tego projektu dla rodziców i uczniów klas 1-3  odbyło się przedstawienie o lesie przygotowane przez klasę 2c.

 

Głównym celem projektu POGODA było:

 • Poznanie elementów
 • Obserwowanie pogody oraz wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych
  o wybranych elementach pogody.
 • Doskonalenie umiejętności pracy zespole.

Podsumowaniem tego projektu była prezentacja poszczególnych grup na temat wybranych elementów pogody (temperatura, opady, wiatr, wygląd nieba) obserwowanych przez tydzień i stworzenie jednego, wspólnego  plakatu dotyczącego pogody w danym tygodniu.

 

 

Głównym celem projektu PROWADZIMY RESTAURACJĘ było:

 • Doskonalenie umiejętności liczenia i dokonywania pomiaru.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania się do ustalonych reguł oraz współpracy w zespole.
 • Poznanie zasad funkcjonowania i prowadzenia restauracji.
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczości.

Etapem końcowym tego projektu było otworzenie restauracji, w której uczniowie pełniąc powierzone role (kelner, kucharz, klient restauracji ) prowadzili restaurację.  Pod koniec każdych  zajęć (restauracja była czynna kilkakrotnie) odbywała  się dyskusja nad wprowadzeniem zmian, które ulepszą  pracę restauracji.

.

.

W roku szkolnym 2016/2017 klasa IIIc realizuje projekt „Redagujemy gazetkę klasową”. Głównymi celami tego projektu są: nauka fotografowania i wklejania zdjęć, redagowanie krótkich notatek z najważniejszych wydarzeń klasowych, komponowanie strony gazetki, doskonalenie współpracy grupowej.

Gazetka kl IIIC nr 1

Gazetka kl IIIC nr 2

Gazetka kl IIIC nr 3

 

Projekt przyrodniczy „Nasza idealna Eko- Szkoła”

W drugim półroczu roku szkolnego klasy trzecie realizowały projekt przyrodniczy „Nasza idealna Eko- Szkoła”.  Głównym celem projektu było  zaprojektowanie i wykonanie w grupach makiety „Nasza idealna Eko- Szkoła”. Podczas wykonywania makiety uczniowie realizowali cele szczegółowe projektu:

 • Poznali podstawowe pojęcia dotyczące ekologii (ekologia, ochrona środowiska, recykling, ekośmieci, elektrośmieci, kompostowanie odpadów organicznych);
 • Dowiedzieli się jak dbać o środowisko, segregować śmieci;
 • Odczytywali znaki znajdujące się na opakowaniach;
 • Wykonali piktogramy propagujące postawy proekologiczne i rozmieścili je
  w klasach;
 • Doskonalili umiejętność współpracy w grupie.

Na zakończenie projektu w sali 24 odbyła się wystawa makiet.