Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

        Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów każdej klasy.

          Przedstawiciele rodziców współpracują z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami szkoły. Rada jest organem opiniującym oraz współtworzącym dokumenty szkolne. To właśnie Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które następnie przeznacza na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, organizację wyjazdów na basen czy organizację zabaw szkolnych takich jak zabawa choinkowa czy andrzejkowa.

.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący – Sebastian Wołoszyn; tel. 508 040 900

Zastępca  – Marta Pyzik

Sekretarz – Katarzyna Pyzik

.

Członkowie Rady Rodziców:

1A-

1B-

2A-

2B-

2C-

3A-

3B-

4A-

4B-

5A-

5B-

6A-

6B-

 

Informacja o wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Uprzejmie informuję, że składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym nie uległa zmianie i wynosi 36zł od rodziny tj:

1 dziecko- wpłata jednorazowa w wysokości 36zł

2 dzieci- każde z dzieci wpłaca 18zł,

3 dzieci- każde z dzieci wpłaca 12 zł

4 dzieci- każde z dzieci wpłaca 9zł

Dzieci wpłacają pieniądze wychowawcy w swojej klasie.

Jednocześnie przypominam, że składka na Radę Rodziców jest dobrowolna, ale pozwala Radzie realizować cele założone w preliminarzu wydatków.

Jeśli nie chcą Państwo wpłacać pełnej kwoty, a dziecko uczestniczy w imprezach szkolnych (Andrzejkach oraz Zabawie Choinkowej) proszę o wpłatę 5zł do wychowawcy przed każdą z tych imprez na pokrycie kosztów organizacji.

.

Zachęcam Państwa do zapoznania się i wspierania działalności Rady Rodziców.

Bieżące informacje znajdą Państwo również na Facebooku (Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Stróży)

.

Dokumenty do pobrania:

Przewodnicząca RR

Nr konta Rady Rodziców dla osób oraz instytucji, które chcą przekazać środki na konkretny cel.
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
Nr konta bankowego:   12 8717 0009 2001 0000 8925 0001