Home » Dokumenty

Dokumenty

Poniżej prezentujemy najważniejsze dokumenty szkolne

obowiązujące w roku szkolnym 2017-2018

.

Statut szkoły 

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Szkolny System Dyscyplinujacy

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2017-2018