Home » Konkursy

Konkursy

 .

Informacja o konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego w Stróży

 

Zachęcamy uczniów klas IV – VII do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Harmonogram eliminacji szkolnych

Konkurs Termin etapu szkolnego Komisja konkursowa
ortograficzny 19 października 2017 A.Adamczyk – przewodnicząca

R.Kaźmierak

H.Kołodziej

historyczny 20 października 2017 M.Skrzyński – przewodniczący

H.Kołodziej

J.Puzoń

polonistyczny 23 października 2017 R.Kaźmierak – przewodnicząca

A.Adamczyk

H.Kołodziej

języka angielskiego 24 października 2017 A.Brodowska – przewodnicząca

K.Berdys

E.Więckowska

matematyczny 25 października 2017 A.Mirosław – przewodnicząca

A.Rybak

M.Urbańczyk

 

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne) wynosi 60 min. Wszystkie konkursy będą rozpoczynały się na drugiej lekcyjnej (o godz. 8.50).

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursów w linku poniżej:

 

.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych przez uczestników szkolnego etapu poszczególnych konkursów przedmiotowych znajdują się poniżej:

.

.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego

PIĘCIOBÓJ MATEMATYCZNY

Organizatorzy:  nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży – Aneta Mirosław i Małgorzata Urbańczyk

 1. CELE KONKURSU:
 2. Popularyzacja matematyki wśród uczniów naszej szkoły.
 3. Wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów naszej szkoły.
 4. Rozwijanie zainteresowania matematyką u uczniów mających trudności edukacyjne.
 5. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.
 6. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 7. Budzenie nawyku współzawodnictwa.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy IV- VI Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży.
 3. Uczniowie rozwiązują różnorodne zadania i problemy matematyczne podzielone na pięć modułów tematycznych.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja 2017r.
 5. Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w ciągu tygodnia po zakończeniu konkursu

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową złożoną z trzech osób. Uczniowie mogą brać udział we wszystkich lub wybranych przez siebie  modułach konkursu, które zostaną podzielone na kategorie wiekowe (klasy 4, 5 oraz 6). Osoby z najlepszymi wynikami  Pięcioboju matematycznego (po trzy osoby na każdym poziomie) zostaną nagrodzeni celującą oceną bieżącą z matematyki oraz pamiątkowymi dyplomami.

Moduł I (27 kwietnia 2017, czwartek): Mistrz tabliczki mnożenia

W tej części konkursu bierze udział dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy, wyłonionych w eliminacjach klasowych.  Uczniowie piszą test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia w zakresie 100. Punktowane będą poprawność i czas wykonania zadania. Trzech najlepszych finalistów zostanie nagrodzonych bardzo dobrymi ocenami bieżącymi z matematyki

Moduł II (28 kwietnia 2017, piątek): Geometryczne wyzwanie

Wyzwanie polega na wykonaniu pracy plastycznej odpowiedniej do kategorii wiekowej (kl.4 – tangram, kl.5 – symetria osiowa, kl.6 – odbicia). Prace należy złożyć u nauczyciela matematyki do 9 maja  2017 r. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania trzy najlepsze prace i przyznaje wyróżnienia  na każdym poziomie. Brane będą pod uwagę: poprawność merytoryczna, pomysłowość i estetyka wykonanej pracy. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają bardzo dobre oceny bieżące z matematyki, a wyróżnionych prac  – „+” do aktywności matematycznej.

Moduł III (8 maja 2017, poniedziałek): FotoARTmetyka

Uczniowie losują zdjęcia o różnorodnej tematyce i na ich podstawie układają samodzielnie zadanie tekstowe. Ułożone zadanie razem z rozwiązaniem przekazują następnego dnia nauczycielowi matematyki. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania trzy najciekawsze zadania (wraz z prawidłowymi rozwiązaniami) w każdym poziomie, których autorzy otrzymają bardzo dobre oceny bieżące z matematyki. Pozostali uczniowie, którzy przedstawili prawidłowo ułożone i rozwiązane zadania, otrzymają „+”  do aktywności z matematyki.

Moduł IV (9 maja 2017, wtorek): MatMix

Konkurencja polega na rozwiązaniu trzech zadań w czasie 45 min. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. Po zakończeniu rozwiązywania prac  Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza poprawność rozwiązań. Wszystkie bezbłędne rozwiązania zostaną nagrodzone bardzo dobre oceny bieżące z matematyki.

Moduł V (10 maja 2017, środa): Łamigłówki mądrej główki

Chętni uczniowie losują po 1 zagadce, którą należy rozwiązać i w piątek 12 maja 2017r. oddać nauczycielowi matematyki. Wszyscy uczniowie, którzy rozwiążą poprawnie zagadkę, otrzymają „+” do aktywności z matematyki.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Aneta Mirosław, Małgorzata Urbańczyk

.

.

.

W poniższych linkach zamieszczamy informacje na temat konkursów, które przeprowadzane są przez naszą szkołę. Dyrekcja oraz nauczyciele serdecznie zachęcają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wymienionych konkursach.

 

REGULAMIN KONKURS ,,Błogosławiony Jan Paweł II – w oczach dzieci i młodzieży”

.

REGULAMINY KONKURSU NA PREZENTACJĘ

.

REGULAMINY KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ