Bezpieczna droga

Mając na uwadze uzmysłowienie dzieciom zagrożeń jakie wynikają z zasad ruchu drogowego nasza szkoła corocznie przeprowadza akcja pt. „Bezpieczna droga”.  Zajęcia te utrwalają właściwą postawę u najmłodszych dotyczącą  bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życia codziennego.

            22 września 2021 r. uczniowie klas I SP w Stróży spotkali się z  przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku sierżantem sztabowym Sebastianem Janickim oraz inspektorem Kraśniczkiem.  Podczas spotkania  policjant  przypomniał  dzieciom  podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności zasady obowiązujące podczas przechodzenia przez jezdnię oraz podczas  przemieszczania  się do i ze szkoły. Uczniowie mieli  możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego, odpowiadając  na liczne pytania funkcjonariusza.  Policjant  edukował uczniów w zakresie konieczności posiadania elementów odblaskowych, jako ważnego elementu wpływającego na ich bezpieczeństwo. Pan Sebastian  udzielił  dzieciom porad praktycznych oraz wskazał najbardziej niebezpieczne  zachowania dzieci w domu czy na podwórku. Przypomniał również o podstawowych numerach alarmowych, z których należy korzystać w sytuacjach zagrożenia zdrowia  i życia  bliskich lub innych osób. Na zakończenie uczniowie klasy I wraz z panem policjantem  przećwiczyli jak należy bezpiecznie i właściwie przechodzić przez jezdnię.

            Bez wątpienia bezpieczeństwo  w naszej szkole jest sprawą priorytetową. Kształtowanie u najmłodszych dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonywać, bo nawyki te zostaną na całe życie. Organizowanie tego typu akcji ma na celu wykształcenie w społeczeństwie właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji,  jakie możemy napotkać w  życiu codziennym.

Emilia Janczarek

Ubezpieczenie

Drodzy rodzice w poniższym linku załączamy ogólne warunki ubezpieczenia “Bezpieczna nauka”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.

Spotkanie informacyjne- szczepienie przeciw Covid-19

Uprzejmie proszę obecnych przewodniczących rad rodziców poszczególnych oddziałów- klas o udział w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci i młodzieży. Spotkanie na platformie MS Teams odbędzie się 22 września 2021 roku o godz. 16.00.

link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5MjE4MzYtNjQzMy00Yzc2LTk5YWMtZmI5ODk2ODVmNWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Pytania rodziców dotyczących szczepień  dzieci i młodzieży przyjmowane będą w sekretariacie szkoły  do jutra (21.09.2021) do godziny 12.00. Ewentualne pytania rodziców dotyczących szczepień dzieci i młodzieży zostaną przesłane do kuratorium w Lublinie.

Program zajęć WDŻ

W linkach poniżej prezentujemy program zajęć WDŻ dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2021/2022.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się poniższymi informacjami.

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1327   kl.4

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1328  kl5

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1329  kl6

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1330  kl7

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1331  kl8

Narodowe czytanie 2021

Narodowe Czytanie– to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą ,,Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano: dzieła Aleksandra Fredry, ,,Trylogię” Henryka Sienkiewicza, ,,Lalkę” Bolesława Prusa, ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, ,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, ,,Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,  ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego.  Inauguracja X edycji miała miejsce 4 września. W tym roku czytana była ,,Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zaporskiej.

Dołączając się do akcji Narodowego Czytania uczniowie klasy 8a pod czujnym okiem pań Małgorzaty Kozłowskiej i Emilii Janczarek  czytali dla nas dramat Gabrieli Zapolskiej. Dziękujemy za pomoc i wsparcie.

Emilia Janczarek

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r (środa)

Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych klasach. W przestrzeniach wspólnych szkoły, a za takie uważa się szatnie i korytarze szkolne, obowiązuje nakaz noszenia maseczek.


Przypominamy rodzicom uczniów klas pierwszych, że aby wejść z dzieckiem do hali sportowej niezbędna jest maseczka zakrywająca usta i nos (zarówno u dziecka, jak i u rodzica).

KlasaMiejsce/SalaGodzina
1a, 1bHala sportowa (dawny budynek gimnazjum) – wejście pod łącznikiem szkoły9.00
2a269.30
2b239.30
3a369.30
3b359.30
4a3210.30
4b3710.30
5a3109.30
5b2129.30
6a302A9.00
6b30810.30
7a21410.30
7b21110.30
8a20210.30
8b2109.30
8c2139.30

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie
wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w
wieku od 12 do 15 roku życia