Koncert Papieski

Zapraszamy na Koncert Papieski, który odbędzie się 18.04.2021r. (Niedziela) o godz. 11.00 w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Częstochowskiej w Stróży-Kolonii

W programie usłyszymy piosenki:

1.Dziękujemy Bogu za Ojca Świętego (sł. B.Bogaczyk; muz.A.Wierzchowiak)
2. Pamiętamy   (sł. B.Bogaczyk/I.Sawulska; muz. A.Wierzchowiak)
3. Musicie od siebie wymagać…  (sł. B.Bogaczyk; muz. A.Wierzchowiak)
4. Nie lękajcie się prawdy…   (sł. B.Bogaczyk/I.Sawulska; muz. A.Wierzchowiak)
5. Życie darem jest…  (sł. I.Sawulska; muz. I.Sawulska/A.Wierzchowiak)
6. Papież Słowianin  (sł. B.Bogaczyk/I.Sawulska; muz. A.Wierzchowiak)

Autorami tekstów są: Bogumiła Bogaczyk i Iwona Sawulska
Muzykę skomponowali: Andrzej  Wierzchowiak i Iwona Sawulska

Grupa wokalna  FENIKS  powstała rok temu z inicjatywy dwojga muzyków-nauczycieli: Andrzeja Wierzchowiaka i prof. Iwony Sawulskiej z Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy wyłonili najbardziej uzdolnioną muzycznie młodzież z powiatu kraśnickiego. W repertuarze zespołu będą różnorodne tematycznie utwory,  dotyczące najważniejszych spraw współczesnej społeczności.

Grupa wokalna  FENIKS  wystąpi w składzie:
Emilka Bielecka – uczennica Szkoły Podstawowej w Stróży
Wiktoria Krawczyk– uczennica Szkoły Podstawowej w Stróży
Ania Sękala
Letycja Łyszczarz
Martyna Michalczak

Bezpieczeństwo w sieci

Internet stał się obecnie głównym narzędziem do pracy nauki i rozrywki. Korzystają z niego nie tylko ludzie młodzi, dzieci, ale również i dorośli i każdy jest narażony na zagrożenia jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z jego zasobów. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę by być bezpiecznym w sieci? Oto kilka wskazówek, które pomogą unikać zagrożeń.

Do najczęstszych zagrożeń jakie czyhają w Internecie należą:

  • Wirusy
  • Phishing i oszustwa
  • Upublicznianie intymnych informacji, zdjęć, filmów itp.
  • Kontakt z pornografią, przemocą, materiałami promującymi nielegalne treści

Wirusy – obecnie na każde konto email  wysyłane są wiadomości reklamujące różne produkty. Wysyłane są w masowych liczbach, dlatego też nazywane są spamem. Bardzo często zdarza się tak, że posiadają załączniki z wirusami. Nie powinno się więc otwierać owych załączników, a także wchodzić na adresy podane w takich wiadomościach. Można zainstalować sobie również specjalny filtr antyspamowy, który to automatycznie usuwa, lub przenosi do innego folderu takie wiadomości. Wirusy są niebezpieczne, gdyż mogą wykraść lub zniszczyć poufne dane, mogą zaszyfrować dane i żądać okupu za ich odszyfrowanie, przekazywać różne informacje hakerom.

 Phishing i oszustwa. Phishing jest metodą wykorzystywaną przez cyberprzestępców do wyłudzenia wrażliwych danych, takich jak loginy i hasła, numery kart kredytowych, numery PESEL. Wynikiem takiego ataku może być utrata nie tylko dostępu do konta mailowego, ale też utrara środków zgromadzonych na koncie bankowym. Jak działa phishing? Przestępcy, podobnie jak wędkarze, stosują odpowiednio przygotowaną „przynętę”, najczęściej są to fałszywe e-maile i SMS-y, ale także wiadomości z pośrednictwem portali społecznościowych i komunikatorów. Phisherzy podszywają się pod znane firmy i instytucje – banki, urzędy, firmy kurierskie itp. Za pomocą specjalnie skonstruowanej wiadomości, próbują nakłonić ofiarę do kliknięcia w umieszczonej wiadomości link, prowadzący przeważnie do strony internetowej , która została stworzona przez oszustów. Tak stworzona strona jest łudząco podobna do prawdziwej strony owej instytucji, firmy. W ten sposób phisherzy uzyskują dane, gdyż ofiara myśląc np. że loguje się do banku, sama udostępnia swoje dane przestępcom. Uważać należy na maile m.in. z banku, Google, Facebooka, gdzie pojawia się nagła zmiana loginu i hasła poprzez kliknięcie w link, a także na wiadomości z prośbą o wykonanie przelewu pod podany numer konta. Oszuści obecni są wszędzie, dlatego trzeba uważać również kupując coś na aukcjach internetowych, gdyż bardzo często zdarza się tak, że wystawiają oni towary, których w ogóle nie posiadają. Kupujący płaci za nie pieniądze, a towaru nie otrzymuje. Sprawdzać należy więc dokładnie wystawiającego, czytać aktualne komentarze.

PAMIĘTAJ!!! ZAWSZE DOKŁADNIE SPRAWDZAJ ADRESATA, A JEŻELI NIE MASZ PEWNOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ  TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE! NIE UDOSTĘPNIAJ NIKOMU SOWICH LOGINÓW I HASEŁ!

Upublicznianie intymnych zdjęć, filmów i informacji zwane sekstingiem. W kontekście prawnym obejmuje również udostępnianie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich. Zjawisko to ściśle wiąże się z cyberprzemocą, w przypadku, gdy materiały zostają zamieszczone w sieci, co może stanowić akt agresji elektronicznej, powodować kolejne udostępnianie, wpisywanie komentarzy, czy tworzenia różnych przeróbek. Uznawany jest za jedno z najważniejszych zagrożeń społeczno-wychowawczych młodych ludzi w Internecie. Dla młodego człowieka seksting może być rodzajem okazywanej miłości, praktyką służącą flirtowaniu, wołaniem o uwagę, odpowiedzią na niskie poczucie własnej wartości, chęcią zdobycia nowych znajomości. Zamieszczanie w sieci intymnych zdjęć, czy informacji może być dla młodej osoby początkiem negatywnych konsekwencji, szykanowanie, zastraszanie, szantaż, prześladowanie, upokarzanie tych, którzy zamieścili, a także przemoc rówieśniczą, stres, depresję próby samobójcze. W Polsce prawo reguluje problem ochrony wizerunku dwoma aktami prawnymi: Kodeks Karny i Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przesyłanie intymnych zdjęć za pomocą Internetu staje się coraz bardziej poważnym problemem już w szkołach podstawowych, dlatego miejmy baczniejszą uwagę na to co zamieszczamy i co wysyłamy.

Treści pornograficzne, treści prezentujące przemoc i okrucieństwo np. w filmach, bądź w grach komputerowych, treści promujące zachowania autodestrukcyjne, szkodliwe dla zdrowia, treści dyskryminacyjne nawołujące do wrogości lub nienawiści do innych grup społecznych, religijnych czy narodowościowych – wszystko to są szkodliwe treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. Zagrożenie jest o tyle duże, gdyż dzieci mogą na nie trafiać przypadkowo np. poprzez spam, czy reklamę, a kontakt z takimi materiałami zaburza prawidłowy rozwój, obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka, dostarcza mu bardzo wielu negatywnych emocji, wypacza obraz rzeczywistości, pogarsza nastrój, jest pierwszym krokiem do demoralizacji do pojawienia się zachowań sprzecznych z normami społecznymi, pojawia się agresja, ryzykowne działania. Pornografia łączy się z przemocą , alkoholem, nikotyną, narkotykami. Przemoc w Internecie – cyberprzemoc – podobnie jak przemoc fizyczna ma wzbudzić poczucie zagrożenia na osobie nieznajomej, przypadkowej, która surfuje po sieci i natrafia przypadkowo na treści obraźliwe, ale także bardzo często dotyczy członków danej grupy przykładem może być tutaj grupa uczniów danej klasy. Przemoc internetowa jest długofalowa i nieprzerwana, materiały, które zostały do niej wykorzystane są dostępne w krótkim czasie i dla wielu osób. Biorąc pod uwagę fakt, że robione są ich kopie, pozostają w sieci na zawsze, mimo że odpowiednie służby namierzą i ukarzą sprawcę.

PAMIĘTAJCIE!!! KAŻDĄ OSOBĘ I ŚLAD PO NIEJ W INTERNECIE MOŻNA NAMIERZYĆ!!!

Cyberprzestępczość to jedno z największych globalnych zagrożeń naszych czasów, gdyż nikt nie może się czuć bezpiecznie przebywając w przestrzeni cyfrowej. Tworzenie norm prawnych jako forma walki z ową przestępczością, może dawać poczucie bezpieczeństwa, ale zawsze starajmy się być ostrożni.

Kochani korzystajcie mądrze ze skarbnicy wiedzy jaką jest sieć Internetowa, traktujcie ją  narzędzie do nauki i mądrej rozrywki. Pozdrawiam Was serdecznie.

Ewa Mróz

116 111– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od 12 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.

Zajęcia zapasów

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Stróży informuje, że zajęcia zapasów dla zawodniczek i zawodników klubu odbywają się w każdą Środę o godzinie 14.30.

Zajęcia realizowane są w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia.

Podsumowanie Gminnego Konkursu Profilaktycznego- “Mam wybór – wybieram życie wolne od uzależnień”

22.02.2021 roku rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Profilaktyczny “Mam wybór wybieram życie wolne od uzależnień”, którego celem było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynika-jących z używania środków psychoaktywnych, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, propagowanie życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami konkursu dostępnymi w linku poniżej.

21 marca – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Dzień 21 marca rozpoczyna tym samym Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową.

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to nic innego jak ograniczenie czyichś praw i wolności lub nierówność tych praw. Jest formą nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), traktowania danej osoby mniej przychylnie aniżeli innej bedącej w porównywalnej sytuacji ze wzgledu na jakąś cechę, np. niepełnosprawność, płeć, ale także na wyzawaną religię, czy światopogląd, na rasę, narodowość.

Dyskrymincja ma dwie główne formy:

1. Bezpośrednia (celowa) – przykładem może tutaj byc różnica płacowa kobiet i mężczyzn pracujących na tym samym stanowisku wykonujących taki sam rodzaj pracy.

2. Pośrednia (niecelowa) – np. klub sportowy przyjmuje jako członków osoby, które są zameldowane w danym miejscu, a tym samym np. Romowie nie mogą zostać jego członkami.

Czym jest rasizm?

Rasizm jest to pojęcie używane do określenia ideologii, poglądów, zachowań i praktyk prowadzacych do dykryminacji grup i osób ze wzgledu na ich przynależność etniczną, nrodową,kulturową, religijną a także kolor skóry. Jest to zepspół pogladów przyjmujących wyższość jednych ras nad drugimi. Rasy “wyższe” dążą do dominowania nad rasami “niższymi”. Rasizm w latach 1961 i 1964 został potępiony przez UNESCO, a także w roku 1948 przez Zgromadenie Ogólne ONZ, potępiło go rownież wiele innych organizacji międzynarodowych.

Według ONZ “dyskryminacja rasowa oznacza rozróżnianie, wykluczanie, restrykcje lub preferencje na podstawie rasy, koloru, urodzenia, narodowego lub etnicznego pochodzenia, które mają na celu lub powodują niweczenie, umniejszanie uznania, cieszenia się z lub wykonywania na równych zasadach, praw ludzkich i podstawowych wolności w polityce, ekonomii, sperze socjalnej, kulturalnej lub jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego.”

Zwalcznie dyskryminacji rasowej nie należy do prostych czynnośći, gdyż jest mocno zwiazane ze stereotypami i uprzedzeniami, dlatego też aktualne działania antydyskryminacyjne polegają głównie na zwiększaniu świadomości na temat istoty dyskryminacji, odnosząc się do różnych źródeł historicznych, psychologicznych i społecznych. Edukacja, kampanie społeczne, aktywność medialna czy twórczość artystyczna, będą również bardzo pomocne w zmianie świadomości społecznej. Do zwalczania Dyskryminacji w Polsce służy rownież dokument prawny jakim jest Konstytucja (art.32),ale są też inne ustawy np. Kodeks Pracy.

Pamietajmy dzień ten jest dobrą okazją do przyponienia, że wielu ludzi na całym świecie doświadcza dyskryminacji w życiu publicznym jak i prywatnym tylko i wyłacznie z względu na swoją przynależność rasową. Niech hasłem i myślą przewodnią na ten dzień i nie tylko będzie: “Szanuj każdego, jak siebie samego”.

Pozdrwiam

Ewa Mróz

Na naszej stronie internetowej w zakładce Szkoła/Dokumenty umieszczony został  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY W OKRESIE PANDEMII COVID 19 – dla rodziców uczniów klas 1-3.