Home » 2015 » maj

Monthly Archives: maj 2015

Z wizytą w Nadleśnictwie Marynopole

 

        Dnia 23 kwietnia 2015roku czternaścioro uczniów – członków Koła Przyrodniczego wraz opiekunami: p. Jerzym Puzoniem oraz p. Joanną Kotuła zwiedziło teren Gospodarstwa Szkółkarskiego należącego do Leśnictwa Marynopole.

        Dzieci zwiedziły teren gospodarstwa, poznały i obejrzały współczesną produkcję sadzonek metodami: tradycyjną oraz nowoczesną. Następnie młodzi przyrodnicy uczestniczyli w sadzeniu drzewek wyprodukowanych w miejscowej szkółce. Posadzono około 100 sadzonek dębu. Kolejnym punktem pobytu była wycieczka do unikatowego Rezerwatu Jodłowego. Rezerwat Marynopole położony  jest na południowo-wschodnim  skraju Wzniesień Urzędowskich, wchodzących w skład Wyżyny Lubelskiej. Został utworzony w 1976 roku.

        Podczas spaceru dzieci zgłębiały wiedzę o budowie i ochronie rezerwatu oraz gatunkach roślin i zwierząt w nim występujących.

        Opiekunem naszym był leśniczy pan Zbigniew Puzoń, któremu serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz ciekawe informacje. Wycieczka zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek sponsorowanym przez Gospodarza obiektu. Serdecznie dziękujemy! Chcemy tu wrócić!

 

Jerzy Puzoń, Joanna Kotuła

224 rocznica uchwalenia konstytucji

W sobotę 2 maja 2015 roku w Kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Stróży odbyły się uroczystości upamiętniające 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Msza Święta w intencji Ojczyzny rozpoczęła się o godzinie 11.30. Po nabożeństwie orszak na czele z pocztami sztandarowymi szkół oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słodkowie Trzecim udał się na cmentarz. Nad Mogiłą Żołnierzy delegacje szkół oraz lokalnych władz złożyły kwiaty i znicze. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Ostrowska, Katarzyna Jargieła, Karol Romański oraz Artur Wielgus, a opiekunem był p. Konrad Kasperek.

 

Katarzyna Jargieła

P1180380

P1180403

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Szkoła Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego w Stróży

23-206 Stróża , ul. Akacjowa 2 a, Tel /fax: (81) 821 13 25

e-mail : szkolastroza@poczta.fm

www.szkolastroza.pl

 

Zwiedzanie szkoły i zabawy dla najmłodszych w klasach pierwszych, to tylko niektóre z atrakcji jakie czekają na Rodziców i dzieci podczas

Dnia Otwartego

w Szkole Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży

Szkoła zaprasza wszystkich chętnych w środę 20 maja

Dzień Otwarty zacznie się od godz. 9.00 a zakończy o godz11.30

Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie internetowej www.szkolastroza.pl

 

 

Cecylion 2015

Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja powiatu kraśnickiego do udziału w VIII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej Harcerskiej i Patriotycznej CECYLION

REGULAMIN

VIII POWIATOWEGO

PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ HARCERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ

„ CECYLION ” W STRÓŻY

I Organizatorzy

 • Starostwo Powiatowe w Kraśniku
 • Gmina Kraśnik
 • Szkoła Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego w Stróży
 • Parafia Rzymsko- Katolicka w Stróży pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Częstochowskiej

 II Cel imprezy

 1. Upowszechnienie piosenki religijnej harcerskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zachęcanie dzieci i młodzieży do śpiewania piosenek religijnych harcerskich i patriotycznych.
 3. Kształtowanie kultury religijnej i muzycznej.
 4. Uwrażliwianie młodzieży na piękno tradycji i wychowanie w szacunku do niej.

 III Termin

Impreza odbędzie się 09.06.2015r. od godziny 10.00 w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży.

IV Warunki uczestnictwa.

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz 2-10 osobowe zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne (max 4 instrumentalistów) reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja.
 2. Dopuszcza się pół-playback oraz akompaniament instrumentów elektronicznych.
 3. Szkoła może zgłosić 1 solistę i 1 zespół w poszczególnych kategoriach wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach (przy dużej liczbie kandydatów)
 4. Zespół lub solista obowiązany jest wykonać jedną piosenkę o tematyce religijnej lub patriotycznej.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres/fax Szkoły Podstawowej w Stróży kart uczestnictwa (wg załączonego wzoru) oraz podkładów muzycznych do dnia 03.06.2015r.

 V Ocena.

 1. Oceniane będą: dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny oraz klimat stworzony na scenie.
 2. Mile widziane samodzielne kompozycje i teksty piosenek.
 3. Ocenianie odbędzie się w następujących kategoriach.

szkoła podstawowa

 • solista I – III
 • solista IV – VI
 • zespół I – III
 • zespół IV – VI

gimnazjum

 • solista
 • zespół

VI Nagrody

 1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów w poszczególnych kategoriach. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

VII Uwagi końcowe.

 1. Próby z mikrofonem od godziny 9.00
 2. Koszt podróży uczestników i opiekunów pokrywają placówki delegujące.
 3. Zgłaszanie uczestnictwa nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Zespoły liczące więcej niż 10 osób (wokal) nie będą dopuszczone do konkursu.
 5. Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 6. Decyzje Komisji Artystycznej Przeglądu są ostateczne i niepodważalne.

 

 

Hymn przeglądu „Abba Ojcze”

MIEJSCE PRZEGLĄDU i ADRES ORGANIZATORA

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

23- 206 Stróża

 

Tel/fax 821 13 25

Koordynator p. Agnieszka Kalisz

Tel. 607156706

E-mail: szkolastroza@poczta.fm

Karta zgłoszenia cecylion (pdf)

Karta zgłoszenia cecylion (doc)

Czwórbój lekkoatletyczny

Nasza szkoła w dniu 8 maja 2015 roku wzięła udział w zawodach sportowych w czwórboju lekkoatletycznym. Zawody odbyły się na stadionie MOSiR w Kraśniku Fabrycznym. W skład czwórboju wchodzą cztery dyscypliny: Rzut piłeczką palantową, bieg na 60 metrów, skok w dal, bieg na 1000 metrów dla chłopców, lub bieg na 600 metrów dla dziewcząt.

Drużyna chłopców w składzie: Pyzik Dawid, Michałek Wojciech, Flis Paweł, Paszkowski Michał, Kasica Michał, Toprowski Krystian, Bałasz Mateusz zajęła V miejsce wśród jedenastu zespołów z całego powiatu. Natomiast drużyna dziewcząt w składzie: Lipińska Zuzanna, Ufniarz Aleksandra, Jargieła Katarzyna, Pelak Paulina, Jóźwicka Amelia, Michalska Klaudia oraz Gryta Maja zajęła IV miejsce spośród trzynastu drużyn w powiecie, tracąc do trzeciego miejsca niewielką liczbę punktów.

Już dzisiaj gratulujemy naszym reprezentacjom i ich opiekunowi p. Łukaszowi tak wysokich miejsc i życzymy sukcesów w kolejnych zawodach.

 

Jakub Różycki, Kacper Maj,

Marcel Domański, Daniel Pyzik

20150508_132447

20150508_124419

Konkurs wiedzy pożarniczej

Podczas wojewódzkiego finału „Konkursu Wiedzy Pożarniczej” reprezentant naszej szkoły Wojciech Michałek zajął bardzo wysokie III miejsce. Wojtek przebył długą drogę aby osiągnąć swój sukces. Po wygraniu etapu gminnego nasz kolega zwyciężył również etap powiatowy, który odbył się w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Na finał wojewódzki Wojtek udał się do Lublina, gdzie przebrnął I etap konkursu, po którym awansował z trzeciego miejsca do ścisłego finału wraz z czterema osobami. W finale, z którego dwie pierwsze osoby awansują do etapu ogólnopolskiego Wojtek zajął tą najgorszą dla niego lokatę czyli trzecie miejsce. Warto zauważyć, że do awansu do imprezy ogólnopolskiej zabrakło mu jedynie pół punktu.

Cała społeczność szkoły gratuluje Wojtkowi zajęcie trzeciego miejsca oraz ogromnej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jednocześnie życząc wielu sukcesów w przyszłych edycjach konkursu.

Łukasz Kiełb

20150428_114315

,,Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”

Realizując jedną z podstawowych zasad kodeksu harcerskiego nasza szkolna drużyna harcerska ,,Parasol” znów stanęła na wysokości zadania. Włączyliśmy się w akcję ,,Grosz do Grosza” realizującą program ,,Dzwonek na obiad”. Działania te prowadzi fundacja ,,ByćBardziej”.

Zebraliśmy 2239 monet, które dały kwotę 111 złotych 64 grosze. Zebrane przez nasz środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie obiadów w szkole dla dzieci najbardziej potrzebujących.

Jak co roku harcerze postanowili również włączyć się w działania fundacji działającej na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych ,,Pomóż i Ty”. Sprzedawaliśmy ,,cegiełki”- pomoce dydaktyczne w naszej szkole, a zebrane środki w kwocie 73 złotych przesłaliśmy na konto fundacji. W tym roku pomagamy Kamilowi Dominik, który od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce.

Magdalena Bartosik

OBCHODY DNIA ZIEMI AD 2015

 

Dnia 21 kwietnia 2015 roku odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Ziemi. Z tej okazji Koło Przyrodnicze klas czwartych przygotowało apel poświęcony Rolnictwu Ekologicznemu. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Anna Myszak, która zapoznała wszystkich zebranych z dokonaniami naszej szkoły w obszarze Edukacji Ekologicznej. Pani dyrektor Anna Myszak powitała obecnych w Sali gimnastycznej gości a więc: Panią profesor Annę Bogucką-Kocką, Pana Starostę Powiatu Kraśnickiego-pana Andrzeja Maja, Pana Wójta Gminy Kraśnik- pana Mirosława Chapskiego, Rodziców, grono pedagogiczne oraz uczniów.

 Na wstępie pani profesor Kocka przedstawiła prezentacje: ,,Ciekawostki w świecie roślin”. Pani profesor przekazała wiele informacji na temat omawianych roślin.

 Następnie pan Starosta opowiedział o ekologii w rolnictwie.

Pan Wójt mówił o wykorzystywaniu energii słonecznej do produkcji prądu oraz ciepła.

Apel zakończył się inscenizacją pt. ,,Spełnione Marzenia”. Przedstawienie w humorystyczny sposób opowiadało o zmianach w rolnictwie. Nie wszystkie zmiany były poprawne…. Występ Młodych Przyrodników był wesoły, zabawny i wszystkim się podobał. Chór szkolny ubarwił spotkanie piosenkami.

 Kolejną atrakcją obchodów Dnia Ziemi była prezentacja zwierząt: szynszyli, kanarka, królika, żółwia. Do zobaczenia za rok!

Joanna Kotuła

Odwiedźcie nas:

Napiszcie do nas:

maj 2015
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031