Home » Aktualności » Konkurs Pierwszej Pomocy

Konkurs Pierwszej Pomocy

W miesiącu lutym uczniowie klasy IV b wzięli udział w konkursie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, który podsumował semestr zajęć realizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Potrafię udzielać pomocy”.

Po odbytych lekcjach podczas, których uczniowie poznali niezbędną wiedzę i umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy osobie poszkodowanej, przystąpili do sprawdzenia poziomu opanowania omawianych zagadnień.

Po przeprowadzonym sprawdzianie okazało się każda z osób w wystarczający sposób opanowała umiejętności i wiadomości niezbędne do udzielenia pomocy osobie tego potrzebującej.

Największą ilość punktów oraz tytuł najlepszego klasowego ratownika uzyskała Magdalena Kuropatwa.

Ze swojej strony serdecznie gratuluję uzyskanych wyników i pozyskanych umiejętności wszystkim uczniom klasy czwartej oraz dziękuję za tak owocną pracę podczas zajęć.

Łukasz Kiełb

20160212_120616


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.