Home » Aktualności » Dzień Patrona Szkoły

Dzień Patrona Szkoły

     10 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Stróży po której nastąpił przemarsz do budynku szkoły na dalszy ciąg uroczystości. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości: przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, oświatowych i samorządowych, jednostek współpracujących ze szkołą, księża a także emerytowani nauczyciele naszej szkoły.

       Uroczystą akademię otworzyło przemówienie Dyrektora Szkoły – Pani Anny  Myszak. Pani Dyrektor powitała przybyłych gości i przypomniała postać ks. Stanisława Zielińskiego. Uczniowie szkoły uświetnili uroczystość wykonaniem montażu słowno-muzycznego poświęconego osobie Patrona Szkoły.

       Obchody Dnia Patrona w szkole to Święto Szkoły, to dzień szczególny, to oddanie czci księdzu Zielińskiemu. Święto to ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia patrona, przypominać o wartościach przez niego wyznawanych oraz promować je wśród młodzieży.

Bożena  Brytan

 

 


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.