Home » Aktualności » „Wywiadówka” 24.04.2018r.

„Wywiadówka” 24.04.2018r.

        W dniu 24.04.2018 (wtorek) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na spotkanie z wychowawcami podczas, którego zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów. Wywiadówka odbędzie się wg. następującego harmonogramu : 
16:30 – 17:15 – klasy I-III
17:20 – 17:35 – spotkanie ogólne
17:40 – 18:25 – IV – VII