Dnia 24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży zostaną wznowione zajęcia edukacyjne.

Dyrektor szkoły