Home » 2020

Yearly Archives: 2020

Zajęcia sportowe

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Stróży organizuje zajęcia sportowo- rekreacyjne dla wszystkich uczniów zapisanych i trenujących zapasy w obecnym roku szkolnym.

Zajęcia w hali sportowej z uwzględnieniem wszystkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii (04. – 08.01.2021) od godz. 10.00 do godz. 12.00

Zapraszamy wszystkie zawodniczki i zawodników!!!

Trenerzy: Łukasz Kiełb, Sylwester Janik

,,Dla serc szlachetnych

najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość

 w niedoli przynoszą”

Adam Asnyk

Akacja #Razem na Święta

            W tym roku pomimo panującej pandemii Szkolnemu Kołu Wolontariatu dzięki zaoszczędzonym funduszom udało się zorganizować akcję #Razem na Święta, której celem jest niesienie pomocy innym. W ramach tej akcji przygoto- waliśmy 160 paczek z pierniczkami, kartkami z życzeniami i słodkościami dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach. Nie było by to możliwe gdyby nie pomoc i wsparcie finansowe innych. Dziękujemy: Dyrekcji,  naszym koleżankom i kolegom ze Szkoły Podstawowej w Stróży oraz Dyrekcji i wychowawczyniom z Przedszkola w Stróży (za kartki świąteczne wykonane przez dzieci), pani Zofii Żołnierczyk z Kwiaciarni Bukiet, panu Jakubowi Czerwiec z hurtowni ,,Warzywko’’ i wszystkim innym ludziom dobrej woli. Dzięki Wam doświadczyliśmy również wielkiego dobra i utwierdziliśmy się, że warto pomagać.

Świat potrzebuje dobra. Pamiętajmy, że nikt z nas nie żyję tylko dla siebie. Pomagając innym, pomagamy również sobie. Dawanie otwiera drogę do otrzymywania. Nawet odrobina dobra, życzliwości czy zainteresowania okazana drugiemu człowiekowi może  rozpromienić czyjeś życie. Mamy nadzieję, że nam to się udało. Bądźmy zawsze gotowi do niesienia  pomocy tym, którzy jej potrzebują.

A. Kalisz, M. Figiel

Konkurs literacki „Najpiękniejsze życzenia świąteczne”

W konkursie brali udział uczniowie klas szóstych.

Nagrodzono prace następujących osób:

  1. Julia Hałabiś  kl.VI b – I miejsce
  2. Paulina Szumna  kl. VI b – II miejsce
  3. Szczepan Adamczyk kl. VI b – III miejsce

Wyróżnienia otrzymali:

  1. Weronika Oźga  kl.VI a
  2. Nikodem Powęska kl.VI b

Gratulujemy: Renata Kaźmierak

Oto życzenia Julki:

W błogosławionym czasie

 Bożego Narodzenia,

w magicznej nocy

wigilijnego wieczoru

odnajdźmy

wiarę, nadzieję i miłość,

które przywrócą nam pokój w sercach,

ufność w duszy i radość myśli.

Niechaj spełniają się wszystkie życzenia

o zdrowiu, szczęściu i marzeniach.

Wyróżnienie w powiatowym konkursie ekologicznym „Każdy chwat sprząta świat”

15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kraśniku odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu  ekologicznego „Każdy chwat sprząta świat”.  Nasza szkoła otrzymała  wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych . Dyplom i nagrodę rzeczową w postaci edukacyjnych naklejek na schody wręczył Starosta Kraśnicki Andrzej Rola. W  tym projekcie bierzemy  udział  już od kilku lat i co roku organizatorzy doceniają nasze zaangażowanie i działania mające na celu kształtowanie dobrych ekologicznych nawyków oraz ochronę środowiska naturalnego. W tym roku rozszerzyliśmy swoje działania do zasięgu ogólnopolskiego i przesłaliśmy sprawozdanie z  podejmowanych przez placówkę działań również do Fundacji „Nasza Ziemia”. Otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie i  certyfikat uczestnictwa w akcji Sprzątanie Świata -Polska 2020. To bardzo budujące, że nasi uczniowie rozumieją potrzebę edukacji i działań ekologicznych. Mamy nadzieję, że ich zapał i chęci  w przyszłym roku zaprocentują równie ciekawymi pomysłami i działaniami.

Marta Ciupak

Rozstrzygnięcie konkursu na kalendarz gminny

10 grudnia w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży odbyło się wręczenie nagród za udział w gminnym konkursie „Gmina Kraśnik – Odkryj nasze piękno”. Konkurs miał na celu stworzenie kalendarza promocyjnego Gminy Kraśnik na rok 2021. Nagrodami w konkursie były karty prezentowe do Empiku ufundowane przez Gminę Kraśnik.

Spośród nadesłanych prac, jury wyłoniło trzech finalistów. Pierwsze miejsce zajęła praca Amelii Biegaj (Szkoła Podstawowa w Stróży). Za niemal równie dobrą została uznana praca Emilii Bieleckiej (Szkoła Podstawowa w Stróży), a tuż za nią, na trzecim stopniu podium uplasował się projekt kalendarza wykonany przez Bartłomieja Wojtysiaka (Szkoła Podstawowa w Kowalinie). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Kamila Berdys

10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

,,Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” (DPC, art.1)

Międzynarodowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest ona zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania. Zgodnie z jej zapisami wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.  Choć od tej chwili minęło już 72 lata, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana.

            W tym dniu szczególnie oddaje się hołd ludziom, którzy są orędownikami praw człowieka na całym świecie. Dążą oni do zapewnienia ochrony nie tylko własnych praw, ale i innych osób. Nierzadko są za to prześladowani, pozbawiani pracy czy niesłusznie więzieni.

            Dzień Praw Człowieka to święto, które adresowane jest do każdego z nas. Nie bójmy się zareagować w obronie praw człowieka, jeśli zostały one naruszone w szkole, pracy czy na ulicy. 10 grudnia jest też dobrą okazją by zapoznać się z tekstem Deklaracji, przeczytać ją wspólnie z dziećmi czy znajomymi.

Tekst deklaracji:

https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

            Musimy jednak pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych ludzi – kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia –  w pokoju i spokoju, w miłości i  poczuciu bezpieczeństwa.

Należy również pamiętać, że oprócz praw – mamy także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka naszych rodziców, Polaka i człowieka.

Zachęcam Wszystkich do obejrzenia krótkiego filmiku o prawach człowieka.

Małgorzata Figiel

Każdy może być jak Święty Mikołaj!

HO…HO…HO…

Zapewne każdy z Was wie, czyje to powitanie…tak, tak, to Św. Mikołaj. Brawo!

Kochani!!!

Święty Mikołaj kojarzy się wszystkim z czerwonym strojem i czapką oraz z tym, że lata on z prezentami na wielkich saniach zaprzęgniętych przez renifery.

Jaka jest prawdziwa historia świętego Mikołaja? Kim naprawdę był? – 6 grudnia obchodzimy mikołajki i jest to idealny dzień, by rozwikłać wszelkie wątpliwości na temat tej postaci.

Święty Mikołaj – Biskup, który pomagał ubogim

Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.

Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Biskup Miry wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia.

Święty Mikołaj, był orędownikiem biednych

Te i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego beatyfikacji i na zawsze rozsławiły imię Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących pomocy. Niewiele osób wie, że św. Mikołaj jest także patronem marynarzy.


Kult świętego Mikołaja rozpowszechniony na całym świecie

W całym chrześcijańskim świecie kult świętego Mikołaja zaczął szybko się rozpowszechniać. Świadczy o tym przede wszystkim liczba kościołów, które nazywane były jego imieniem. W samym Rzymie jest ich 11, natomiast w Polsce, aż 327. Popularyzację wizerunku świętego Mikołaja zawdzięczamy Holendrom. Św. Mikołaj był patronem Amsterdamu i otaczano go tam szczególną czcią. Przedstawiany był jako stary człowiek w szatach biskupa, który jeździł na ośle.

Od XVI wieku świętego Mikołaja wyobrażano sobie przypływającego statkiem zza Oceanu i jeżdżącego na białym koniu. W Holandii zapiski o świętowaniu 6 grudnia pochodzą już z XIV wieku, kiedy uczniowie oraz członkowie chóru kościelnego dostawali kieszonkowe i mieli dzień wolny. Kiedy Brytyjczycy zajęli kolonię holenderską Nowy Amsterdam i założyli Nowy Jork, mieszkający tam Holendrzy w dalszym ciągu kontynuowali tradycję obdarowywania się prezentami.

Pierwsze mikołajki odbyły się 6 grudnia 1804 roku

Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja przyjął się szybko także wśród innych mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. Na temat tej tradycji w Polsce można przeczytać w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. W miarę upływu czasu mikołajki nie były już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym panem w czerwonym stroju. Taki wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku i przetrwał do dzisiaj.

Święty Mikołaj – czy istnieje naprawdę?

Święty Mikołaj istniał naprawdę. Niewiele osób wie, że jest to postać historyczna, wyniesiona przez Kościół na ołtarze.

 Musimy pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołaja ma jeden cel – niesienie radości innym.

Dlatego 6 grudnia myślmy przede wszystkim o tym, żeby zrobić coś dobrego dla drugiej osoby.

Pamiętajmy także, żeby ta potrzeba rodziła się z serca, a nie z kolorowych wystaw i mody na mikołajki.
Każdy może być jak Święty Mikołaj!

Agnieszka Kalisz

3 GRUDNIA- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rokrocznie 3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Ma ono na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

W tym roku szkolnym obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole przyjęły formę akcji informacyjnej, przypominającej, że są takie osoby,  uczniowie niepełnosprawni wśród nas. Mają oni takie same potrzeby jak my i chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami.

Zapraszamy zatem, naszą całą społeczność szkolną, do obejrzenia prezentacji multimedialnych i filmików przygotowanych z okazji tego święta przez Panie nauczycielki wspomagające z naszej szkoły.  

Agnieszka Chodara, Agnieszka Mańka
Edyta Powęska, Katarzyna Zielnik

Odwiedźcie nas:

Napiszcie do nas:

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031