Home » Aktualności » Informacja dla rodziców i uczniów!

Informacja dla rodziców i uczniów!

W związku z przebudową części pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. ks. St. Zielińskiego w Stróży informuję, że wejście dla uczniów do szatni szkolnej znajduje się pod łącznikiem, od strony zachodniej budynku.

Świetlica szkolna została przeniesiona i mieści się na parterze dawnego budynku gimnazjum, w pomieszczeniach które wcześniej zajmowała administracja i dyrekcja szkoły.