Home » Aktualności » „Wywiadówka” 14.02.2020r.

„Wywiadówka” 14.02.2020r.

        W dniu 14.02.2020 (piątek) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na spotkanie z wychowawcami podczas, którego zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów uzyskane przez nich w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. Spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów z klas I-VIII rozpocznie się zebraniem ogólnym w małej sali gimnastycznej o godz. 16.30.