Uwaga uczniowie klas ósmych!

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca 2020 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły.