Home » Bez kategorii » Akcja ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”.

Akcja ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”.

25 września 2020 r. uczniowie klas I SP w Stróży spotkali się z  przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Tematem spotkania było utrwalenie podstawowych zasad ruchu drogowego. Policjanci radzili jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu. Przypomnieli także podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać  o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Zaproszeni goście przypomnieli również dzieciom numer alarmowy 112, omawiając jak należy postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości.

Serdecznie dziękujemy.

E. Janczarek