Po  konsultacjach z Zarządem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
im. ks. St. Zielińskiego w Stróży w związku z sytuacją epidemiologiczną  w naszym powiecie i mając na uwadze zdrowie Państwa dzieci zachęcamy Uczniów do noszenia maseczek
w przestrzeniach wspólnych w szkole ( korytarze, szatnie, stołówka).