Home » 2021 » marzec

Monthly Archives: marzec 2021

Podsumowanie Gminnego Konkursu Profilaktycznego- „Mam wybór – wybieram życie wolne od uzależnień”

22.02.2021 roku rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Profilaktyczny „Mam wybór wybieram życie wolne od uzależnień”, którego celem było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynika-jących z używania środków psychoaktywnych, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, propagowanie życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami konkursu dostępnymi w linku poniżej.

21 marca – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Dzień 21 marca rozpoczyna tym samym Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową.

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to nic innego jak ograniczenie czyichś praw i wolności lub nierówność tych praw. Jest formą nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), traktowania danej osoby mniej przychylnie aniżeli innej bedącej w porównywalnej sytuacji ze wzgledu na jakąś cechę, np. niepełnosprawność, płeć, ale także na wyzawaną religię, czy światopogląd, na rasę, narodowość.

Dyskrymincja ma dwie główne formy:

1. Bezpośrednia (celowa) – przykładem może tutaj byc różnica płacowa kobiet i mężczyzn pracujących na tym samym stanowisku wykonujących taki sam rodzaj pracy.

2. Pośrednia (niecelowa) – np. klub sportowy przyjmuje jako członków osoby, które są zameldowane w danym miejscu, a tym samym np. Romowie nie mogą zostać jego członkami.

Czym jest rasizm?

Rasizm jest to pojęcie używane do określenia ideologii, poglądów, zachowań i praktyk prowadzacych do dykryminacji grup i osób ze wzgledu na ich przynależność etniczną, nrodową,kulturową, religijną a także kolor skóry. Jest to zepspół pogladów przyjmujących wyższość jednych ras nad drugimi. Rasy „wyższe” dążą do dominowania nad rasami „niższymi”. Rasizm w latach 1961 i 1964 został potępiony przez UNESCO, a także w roku 1948 przez Zgromadenie Ogólne ONZ, potępiło go rownież wiele innych organizacji międzynarodowych.

Według ONZ „dyskryminacja rasowa oznacza rozróżnianie, wykluczanie, restrykcje lub preferencje na podstawie rasy, koloru, urodzenia, narodowego lub etnicznego pochodzenia, które mają na celu lub powodują niweczenie, umniejszanie uznania, cieszenia się z lub wykonywania na równych zasadach, praw ludzkich i podstawowych wolności w polityce, ekonomii, sperze socjalnej, kulturalnej lub jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego.”

Zwalcznie dyskryminacji rasowej nie należy do prostych czynnośći, gdyż jest mocno zwiazane ze stereotypami i uprzedzeniami, dlatego też aktualne działania antydyskryminacyjne polegają głównie na zwiększaniu świadomości na temat istoty dyskryminacji, odnosząc się do różnych źródeł historicznych, psychologicznych i społecznych. Edukacja, kampanie społeczne, aktywność medialna czy twórczość artystyczna, będą również bardzo pomocne w zmianie świadomości społecznej. Do zwalczania Dyskryminacji w Polsce służy rownież dokument prawny jakim jest Konstytucja (art.32),ale są też inne ustawy np. Kodeks Pracy.

Pamietajmy dzień ten jest dobrą okazją do przyponienia, że wielu ludzi na całym świecie doświadcza dyskryminacji w życiu publicznym jak i prywatnym tylko i wyłacznie z względu na swoją przynależność rasową. Niech hasłem i myślą przewodnią na ten dzień i nie tylko będzie: „Szanuj każdego, jak siebie samego”.

Pozdrwiam

Ewa Mróz

Na naszej stronie internetowej w zakładce Szkoła/Dokumenty umieszczony został  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY W OKRESIE PANDEMII COVID 19 – dla rodziców uczniów klas 1-3.

Uwaga uczniowie i rodzice klas 7 i 8- „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”

Informujemy, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice mają możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
Rodzice i Uczniowie mają możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wybo- rach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 22 do 26 marca 2021 r., w godzinach:

 • od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021 r.),
 • od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021 r.).

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

 1. 81 747 35 26
 2. 500 303 388
 3. 509 731 851
 4. 81 5341010
 5. 815853106
 6. 82 5664110

W ramach proponowanej akcji „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować także doradcy zawodowi/ osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i Rodzice zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022  https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .
W związku z trudnym czasem obostrzeń i ograniczeń w korzystaniu z bezpośre- dniej możliwości wsparcia związanego z wyborem dalszego etapu kształcenia, zachęcamy do skorzystania z możliwości dla Państwa przygotowanych.

Badanie ankietowe „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”

Szanowni Państwo,
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”. Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takie jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe. Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15min.)

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_H5U8zKAeE8bIIEaED8F9aHXFFK6Jq9d476Ag6gr62XoXA/viewform?usp=sf_link 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu.


Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

10 marca – Dzień Patrona

Dzień Patrona to święto całej społeczności szkolnej. Spotykamy się dziś, by wspólnie wspominać naszego wielkiego Patrona księdza Stanisława Zielińskiego.
Tegoroczna uroczystość przypada na czas szczególny. To czas wyjątkowy, który skłania do refleksji nad życiem i jego wartością. Ksiądz Zieliński uczy nas jak codzienną pracą, modlitwą, zaangażowaniem realizować zadania postawione przed każdym z nas. Jak w drugim człowieku zobaczyć brata potrzebującego pomocy.
Nie zapominajmy, że  jest On blisko nas i wspiera w codziennych zmaganiach. Mówią o tym słowa piosenki:

Dzisiaj ksiądz Zieliński oręduje w niebie
Zwracaj się do Niego gdy jesteś w potrzebie

Uczniowie szkoły wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego aktywnie włączyli się w uroczyste obchody Dnia Patrona biorąc udział w konkursach i zajęciach z wychowawcą oraz składając kwiaty i zapalając znicze na grobie księdza Stanisława. Uczniowie klasy II b, w spocie przygotowanym na tę okoliczność, przypomnieli o najważniejszych wartościach wynikających z życia i działalności Patrona naszej szkoły. Uczennica klasy VIII a Wiktoria Krawczyk pięknie wykonała utwór pt. „Ksiądz Zieliński” specjalnie napisany na tę okoliczność przez mieszkankę Kraśnika Panią Zofię Serwatkę, muzykę skomponował Pan Andrzej Wierzchowiak.
W ramach obchodów Dnia Patrona zorganizowano i przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Ja i mój Patron” oraz konkurs wiedzy o życiu i działalności ks. Stanisława Zielińskiego.

W konkursie plastycznym wyłoniono zwycięzców, którzy wykonali najciekawsze prace:
I miejsce –  Wiktoria Król kl. IV a
II miejsce – Wiktor Figiel kl. IV a
III miejsce – Tomasz Latos kl. VII a

Wyróżnienia otrzymali: Nikola Wróbel kl. IV a, Jakub Piotrowski kl. IV b, Weronika Oźga kl. VI a, Błażej Wielgus kl. VII b, Aleksandra Chamera kl. VII b, Marcel Sowa kl. VII c.

W konkursie wiedzy o życiu i działalności ks. Stanisława Zielińskiego nagrody otrzymali:
W kategorii klas I – III

I miejsce –  Maciej Kasperek  kl. II a
II miejsce –  Szymon Szymczyk  kl. II a
III miejsce – Łukasz Lawenda kl. II a

W kategorii klas IV – VIII

I miejsce – Oliwia Marchewka kl. V a
II miejsce – Julia Hałabiś kl. VI b
III miejsce – Patrycja Romańska kl. VII a

Prace konkursowe zostały zaprezentowane na szkolnym holu w dniu 10 marca 2021r. W tym dniu nastąpiło również wręczenie nagród rzeczowych laureatom konkursu.

BIAŁA SZKOŁA 2021

W dn. 23-25.02.2021 r grupa uczniów z trzecich  klas naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe na narty do Krasnobrodu. Biała Szkoła zorganizowana została przez panią Ewę Kret.

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość rozwijania swoich sportowych umiejętności jazdy na nartach. Pod okiem instruktora młodzi narciarze uczyli się bezpiecznej jazdy, a Ci którzy świetnie już jeżdżą, szusowali po stoku pod opieką opiekunów. Cenne wskazówki przydawały się nie tylko doskonalącym swoje umiejętności,  ale i świetnie jeżdżącym narciarzom.

Pogoda na stoku w Jacni dopisała, świeciło nam słońce a świetnie przygotowany stok zachęcał dzieciaki do jazdy.

Biała Szkoła to nie tylko nauka dla  miłośników białego szaleństwa, to także  okazja do dobrej zabawy, między innymi to różnego rodzaju konkursy: „Na najładniejszą budowlę ze śniegu” „Konkurs plastyczny na plakat,” „Konkurs zjazdowy,” „Turniej gier zręcznościowych”

Białe Szkoły mają również wymiar krajoznawczy, poprzez zapewnienie uczniom licznych  zabaw integracyjnych: „Podchody”, „Sztandary”, „Kalambury”, „Zajęcia kulinarne: Kuchcikowo” oraz Ognisko z pieczeniem kiełbasek dla uczestników.

Wyjazd na Białą Szkołę  w tym roku spędziliśmy bardzo aktywnie. Wymarzona pogoda, dobrze przygotowany stok i lekki mrozik spowodował, iż  jeździło się bardzo przyjemnie we wspólnym towarzystwie, uśmiech nie znikał nam z twarzy.

Do zobaczenia na kolejnej Białej Szkole….

Edyta Powęska, Ewa Kret

,,Wielkanocny stroik moich marzeń”

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów i chwilę wolnego czasu, zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym ,,Wielkanocny stroik moich marzeń”.

Zasady są proste:

 • stwórz swój wymarzony stroik do dnia 19.03.2021r.;
 • techniką przestrzenną, dowolną;
 • przynieś go do świetlicy szkolnej.

Na najciekawsze prace czekają atrakcyjne nagrody.

Od 22.03.2021r.odbędzie się kiermasz stroików. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby świetlicy szkolnej.

Drodzy Uczniowie!

Ogłaszamy konkurs dla uczniów klas I- VIII

 o życiu i działalności patrona szkoły

 ks. Stanisława Zielińskiego, który odbędzie się 8 marca godzinie 14.30 na platformie MS Teams

 dla uczniów klas IV –VIII

 oraz dla uczniów klas I –III o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Stróży

Pytania konkursowe będą przygotowane w formie testowej, a uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą i udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymają nagrody.

Odwiedźcie nas:

Napiszcie do nas:

marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031