Na naszej stronie internetowej w zakładce Szkoła/Dokumenty umieszczony został  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY W OKRESIE PANDEMII COVID 19 – dla rodziców uczniów klas 1-3.