Home » Bez kategorii (Page 2)

Category Archives: Bez kategorii

„Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii”

Szanowni Rodzice,

serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu on-line „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” w dniu 31 maja 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas konferencji chcemy przybliżyć rodzicom zagadnienia dotyczące przyjaznej komunikacji, aktywnego słuchania i uważności w kontakcie z dziećmi.

Program konferencji:
16.30 – 16.40 – powitanie uczestników – p. Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty
16:30 – 16:50 – „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi” – p. Joanna Kupczyńska-Juszczak – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zamościu;
16:50 – 17:10 – „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?” – prof. dr hab. Zbigniew Gaś – profesor psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYzOWI1ZTgtNjljYy00OWY5LTg0NWEtNTVmZWU5MGQ5ZjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

„TYDZIEŃ ULGI 17-28 Maja 2021”

Szkoła Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego w Stróży uczestnicząc w kampanii „TYDZIEŃ ULGI 17-28 Maja 2021”  Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, by obniżyć stres oraz zadbać o dobrostan psychiczny uczniów i uczennic- podarujmy młodzieży tydzień bez sprawdzianów, kartkówek, sprawdzania zeszytów i zadań domowych.  

A. Myszak

Harmonogram nauczania hybrydowego

obowiązujący w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

w okresie 17-28 maja 2021 r.

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Klasa IV Anauczanie zdalnenauczanie w szkole
stary budynek
nauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie w szkole
stary budynek
Klasa IV Bnauczanie w szkole
stary budynek
nauczanie w szkole
stary budynek
nauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie
zdalne
Klasa V Anauczanie zdalnenauczanie w szkole
II piętro
nauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie w szkole
II piętro
Klasa V Bnauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie w szkole
II piętro
nauczanie w szkole
II piętro
Klasa VI Anauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie w szkole
II piętro
nauczanie w szkole
I piętro
Klasa VI Bnauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie w szkole
I piętro
nauczanie w szkole
I piętro
Klasa VII Anauczanie w szkole
I piętro
nauczanie zdalnenauczanie w szkole
I piętro
nauczanie zdalnenauczanie
zdalne
Klasa VII Bnauczanie w szkole
II piętro
nauczanie zdalnenauczanie w szkole
II piętro
nauczanie zdalnenauczanie
 zdalne
Klasa VII Cnauczanie zdalnenauczanie zdalnenauczanie w szkole
II piętro
nauczanie zdalnenauczanie w szkole
parter
Klasa VIII Anauczanie w szkole
I piętro
nauczanie w szkole
I piętro
nauczanie w szkole
I piętro
nauczanie w szkole
I piętro
nauczanie
 zdalne
Klasa VIII Bnauczanie w szkole
parter
nauczanie w szkole
parter
nauczanie w szkole
parter
nauczanie w szkole
parter
nauczanie
 zdalne

Kursywą zapisano miejsce, w którym klasa spędza przerwy śródlekcyjne podczas nauczania w szkole. Nauczyciele wychowania fizycznego przychodzą po uczniów i razem z nimi schodzą do sali gimnastycznej lub na boisko szkolne.

DZIEŃ ZIEMI 2021

22 kwietnia każdego roku przypada Dzień Ziemi – największe międzynarodowe święto ekologiczne.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”.

Święto to zostało ustanowione w 1970 roku, obecnie jest obchodzone w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku.

Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

Idea troski o naszą planetę łączy ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi – zmieniając swoje nawyki, sadząc drzewa wokół siebie, tworząc ogrody i wspierające różnorodność biologiczną. Warto pamiętać, że troska o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas! Ziemia jest naszym domem, a więc powinniśmy o nią dbać.

 Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży, jak co roku, również włączają się w obchody Dnia Ziemi, niestety już drugi rok z rzędu nie możemy tradycyjnie zorganizować apelu, ani sprzątania naszej okolicy, ale to  nie znaczy, że mamy zapomnieć o tak ważnym święcie i o tym czego do tej pory,  nauczyliśmy uczniów o ekologii.

Dlatego  każda klasa otrzymała zadanie do wykonania w ramach tygodnia dla Ziemi, który odbył się od 19 do 23 kwietnia:

  • uczniowie klas I-III mieli do wykonania laurkę dla Ziemi,
  • uczniowie klas IV i V robili  zdjęcia, nakręcali  filmiki jak pomagają rodzicom w przydomowym ogródku, pracach porządkowych lub jak w  domu dba się o przyrodę,
  • uczniowie klas VI nagrywali piosenkę ekologiczną,
  • uczniowie klas VII  prezentowali swoje talenty literackie i układali  wiersze dla Ziemi,
  • uczniowie klas VIII otrzymali zadanie wykonania zdjęcia budzącej się do życia przyrody napisania na nim super życzeń dla Ziemi.
  • szkolne koło ekologiczne pod okiem pani Joanny Kotuły podjęło szereg działań edukacyjnych i  aktywnie włączyło się w obchody Dnia Ziemi.

 Efekty pracy uczniów i nauczycieli przedstawiamy poniżej w galerii : Dzień Ziemi w czasie pandemii: 

Beata Latos
Marta Ciupak

Galeria: Dzień Ziemi w czasie pandemii:

Zajęcia zapasów

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Stróży informuje, że z dniem 28.04.2020r. zajęcia zapasów dla zawodniczek i zawodników klubu zostają wznowione. Treningi odbywać się będą w każdą Środę o godzinie 14.30.

Zajęcia realizowane są w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia.

Harmonogram zajęć hybrydowych w klasach I-III od 26 kwietnia 2021r do 30 kwietnia 2021r.

DataNauczanie stacjonarne
 w szkole
Nauczanie zdalne w domu
Poniedziałek 26.04.2021r.Klasy 1a, 2a, 3aKlasy 1b, 2b, 3b
Wtorek 27.04.2021r.Klasy 1b, 2b, 3bKlasy 1a, 2a, 3a
Środa 28.04.2021rKlasy 1a, 2a, 3aKlasy 1b, 2b, 3b
Czwartek 29.04.2021rKlasy 1b, 2b, 3bKlasy 1a, 2a, 3a
Piątek 30.04.2021r.Klasy 1a, 2a, 3aKlasy 1b, 2b, 3b

“Bezpieczny pieszy”

Konkurs na rymowankę dla uczniów szkół podstawowych klas I-III pt. “Bezpieczny pieszy” termin realizacji do 2021-05-31
Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych woj. lubelskiego.
Cele konkursu:
• Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.
• Uświadomienie najmłodszym uczniom potrzeby poznania, utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
• Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
• Zwrócenie uwagi na zbliżające się zmiany przepisów dla pieszych i kierujących w obrębie przejść dla pieszych.

Organizatorami konkursu są:
1. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie,
3. Polski Związek Motorowy w Lublinie.

W załączeniu regulamin konkursu.