Home » 2019 » wrzesień

Monthly Archives: wrzesień 2019

Wywiadówka 26.09.2019

W czwartek 26.09.2019r. dyrekcja oraz wychowawcy klas, zapraszają rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów na pierwszą w tym roku szkolnym „wywiadówkę” podczas, której zebrani zostaną zapoznani z dokumentacją szkolną i zasadami funkcjonowania ich podopiecznych w szkole. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do rad klasowych rodziców oraz do Szkolnej Rady Rodziców.
Zapraszamy na godz. 16.30.