Home » 2021 » wrzesień

Monthly Archives: wrzesień 2021

Ubezpieczenie

Drodzy rodzice w poniższym linku załączamy ogólne warunki ubezpieczenia “Bezpieczna nauka”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.

Spotkanie informacyjne- szczepienie przeciw Covid-19

Uprzejmie proszę obecnych przewodniczących rad rodziców poszczególnych oddziałów- klas o udział w spotkaniu on-line poświęconemu szczepieniom dzieci i młodzieży. Spotkanie na platformie MS Teams odbędzie się 22 września 2021 roku o godz. 16.00.

link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5MjE4MzYtNjQzMy00Yzc2LTk5YWMtZmI5ODk2ODVmNWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Pytania rodziców dotyczących szczepień  dzieci i młodzieży przyjmowane będą w sekretariacie szkoły  do jutra (21.09.2021) do godziny 12.00. Ewentualne pytania rodziców dotyczących szczepień dzieci i młodzieży zostaną przesłane do kuratorium w Lublinie.

Program zajęć WDŻ

W linkach poniżej prezentujemy program zajęć WDŻ dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2021/2022.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się poniższymi informacjami.

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1327   kl.4

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1328  kl5

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1329  kl6

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1330  kl7

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=120&lngId=1&id=1331  kl8

Narodowe czytanie 2021

Narodowe Czytanie– to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą ,,Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano: dzieła Aleksandra Fredry, ,,Trylogię” Henryka Sienkiewicza, ,,Lalkę” Bolesława Prusa, ,,Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, ,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, ,,Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,  ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego.  Inauguracja X edycji miała miejsce 4 września. W tym roku czytana była ,,Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zaporskiej.

Dołączając się do akcji Narodowego Czytania uczniowie klasy 8a pod czujnym okiem pań Małgorzaty Kozłowskiej i Emilii Janczarek  czytali dla nas dramat Gabrieli Zapolskiej. Dziękujemy za pomoc i wsparcie.

Emilia Janczarek