Home » Aktualności » „Wywiadówka” 16.09.2014r.

„Wywiadówka” 16.09.2014r.

        W dniu 16.09.2014r. dyrekcja oraz wychowawcy klas, zapraszają rodziców i prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do naszej szkoły na zebranie podczas, którego zostanie omówiony plan pracy szkoły na rok 2014/2015 oraz odbędą się wybory do Rady Rodziców. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.30 zebraniem ogólnym w sali gimnastycznej, które poprowadzi p. Andrzej Kołodziejczyk – psycholog dziecięcy, który omówi warsztaty i wyniki badań przeprowadzonych w naszej szkole, dotyczące agresji i przemocy wśród dzieci. Po spotkaniu ogólnym rodzice spotkają się z wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych a chętni  rodzice będą mogli spotkać się indywidualnie z p. Kołodziejczykiem.

.

ZAPRASZAMY !!!