Home » Bez kategorii » Podsumowanie Gminnego Konkursu Profilaktycznego- “Mam wybór – wybieram życie wolne od uzależnień”

Podsumowanie Gminnego Konkursu Profilaktycznego- “Mam wybór – wybieram życie wolne od uzależnień”

22.02.2021 roku rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Profilaktyczny “Mam wybór wybieram życie wolne od uzależnień”, którego celem było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynika-jących z używania środków psychoaktywnych, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, propagowanie życia bez nałogów, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami konkursu dostępnymi w linku poniżej.