Home » Aktualności » „Wywiadówka” 13.11.2014r.

„Wywiadówka” 13.11.2014r.

        W dniu 13.11.2014 (czwartek) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na wywiadówkę, podczas której zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów uzyskane w pierwszej części semestru. Spotkanie z rodzicami / prawnymi opiekunami dzieci z klas I-III rozpocznie się o godz. 17.00, natomiast spotkanie dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów z klas IV-VI rozpocznie się pół godziny później o godzinie 17.30.