Home » Aktualności » Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą

Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą

W dniach 6 i 8 października b.r., w klasach I – III naszej szkoły, odbyły się warsztaty z uczniami na temat bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń związanych z cyberprzemocą, które poprowadził pan Robert Turski. Warsztaty o tej samej tematyce odbędą się także we wszystkich klasach starszych w dniach 27 i 28 października.

Pan Robert Turski jest doświadczonym eduktorem/trenerem pracującym z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, rodzicami i seniorami na terenie południowo-wschodniej Polski. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń i spotkań dla kilkunastu tysięcy uczestników. Jest szczególnie zainteresowany promowaniem pozytywnych zachowań użytkowników sieci (Internet, telefony komórkowe itp.) oraz poszukiwaniem i proponowaniem wartościowych i nowoczesnych metod nauczania (gamifikacja, rozszerzona rzeczywistość, gry miejskie itd.).