Home » Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego ,,Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Głównym celem projektu jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci, łączenie szkół dla których ważne jest  zachowanie równowagi między światem cyfrowymi analogowym oraz wymiana praktyk między instytucjami. Już niedługo na  stronie naszej szkoły powstanie zakładka, w której będzie można znaleźć materiały dotyczące projektu – infografiki, plakaty, publikacje. Zachęcamy do zaglądania!

Film promujący- https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA

Książka- https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf

Zdalna edukacja- https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf