Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

        Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów każdej klasy.

          Przedstawiciele rodziców współpracują z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami szkoły. Rada jest organem opiniującym oraz współtworzącym dokumenty szkolne. To właśnie Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które następnie przeznacza na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, organizację wyjazdów na basen czy organizację zabaw szkolnych takich jak zabawa choinkowa czy andrzejkowa.

.Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

    Przewodniczący – Sebastian Wołoszyn; tel. 508 040 900

Zastępca  – Marzena Madzelan

Sekretarz – Katarzyna Szymczyk

Skarbnik – Joanna Pelak

Członkowie Rady Rodziców:

kl.1a-             
                             
kl.1b               
                            
kl.2a-Agnieszka Lawenda 
            
kl.2b-Izabela Krawczyk     
            
kl.3a-Marzena Madzelan 
               
kl.3b-Katarzyna Szymczyk 
           
kl.4a-Katarzyna Jacak         
          
kl.4b-Joanna Piotrowska 
         
kl.5a-Ewelina  Woźniak 
          
kl.5b-Justyna Lenart           
 
kl.6a-Joanna Pelak
 
kl.6b-Jolant Płonka
 
 kl.7a-Agnieszka Kozłowska
 
kl.7b-Sebastian Wołoszyn
 
kl.7c-Paulina Koziara
 
kl.8a-
 
kl.8b-Iwona Dudziak

Informacja o wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 Składka na Radę rodziców  w tym roku jest  za 1 półrocze 15 zł (płatna do końca listopada) za 2 półrocze 10zł (płatna do końca marca , oczywiście wszystko będzie zależało od sytuacji covidowskiej) 

Dzieci wpłacają pieniądze wychowawcy w swojej klasie.

Jednocześnie przypominam, że składka na Radę Rodziców jest dobrowolna, ale pozwala Radzie realizować cele założone w preliminarzu wydatków.

Zachęcam Państwa do zapoznania się i wspierania działalności Rady Rodziców.

Bieżące informacje znajdą Państwo również na Facebooku (Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Stróży)

.Przewodnicząca RR