Home » Rada Rodziców

Rada Rodziców

        Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów każdej klasy.

          Przedstawiciele rodziców współpracują z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami szkoły. Rada jest organem opiniującym oraz współtworzącym dokumenty szkolne. To właśnie Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które następnie przeznacza na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, organizację wyjazdów na basen czy organizację zabaw szkolnych takich jak zabawa choinkowa czy andrzejkowa.

.Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący – Sebastian Wołoszyn; tel. 508 040 900

Zastępca  – Marzena Madzelan

Sekretarz – Bożena Rzepka

Skarbnik – Joanna Pelak

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Katarzyna Jacak,

Anna Chojecka,

Ewelina Woźniak,

Zdzisław Borek,

Jolanta Płonka,

Nina Oleszko,

Agnieszka Lawenda,

Izabela Krawczyk,

Paulina Koziara,

Małgorzata Bielska

Informacja o wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informuję, że składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym uległa zmianie i wynosi 25 zł od dziecka.

Dzieci wpłacają pieniądze wychowawcy w swojej klasie.

Jednocześnie przypominam, że składka na Radę Rodziców jest dobrowolna, ale pozwala Radzie realizować cele założone w preliminarzu wydatków.

Jeśli nie chcą Państwo wpłacać pełnej kwoty, a dziecko uczestniczy w imprezach szkolnych (Andrzejkach oraz Zabawie Choinkowej) prosimy o wpłatę 15zł do wychowawcy przed każdą z tych imprez na pokrycie kosztów organizacji..

Zachęcam Państwa do zapoznania się i wspierania działalności Rady Rodziców.

Bieżące informacje znajdą Państwo również na Facebooku (Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Stróży)

.Przewodnicząca RR