Home » Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

Od dnia 9 listopada 2020r. klasy 1-3 przechodzą na zdalne nauczanie. Informacje o zadaniach do wykonania w domu będą zamieszczane w zakładce poszczególnych klas na stronie internetowej szkoły (https://szkolastroza.pl)

Świetlica w szkole pracuje w normalnych godzinach (6.30- 17.00). Jednak na czas nauki zdalnej bardzo prosimy zainteresowanych rodziców pobytem dziecka w świetlicy szkolnej o ponowne wypełnienie kart zapisu (Zał. nr 1). Jest to konieczne  do zaplanowania pracy szkoły i pracy stołówki szkolnej.

Dyrekcja szkoły

Karta-zapisu-do-świetlicy-Covid-19

.

.

Instrukcja instalowania i logowania do Microsoft Teams

Drodzy uczniowie i rodzice,
W załączniku poniżej przedstawiamy pełną instrukcję instalacji oraz logowania się do programu Microsoft Teams. Prosimy o zainstalowanie ww. programu oraz zalogowanie ucznia zgodnie z danymi przekazanymi przez wychowawców.

Instrukcja-instalacji-i-logowania-w-Teams

Przybory do klasy pierwszej

Wychowawcy klas pierwszych proszą rodziców

o zakupienie poniższych artykułów stanowiących niezbędną wyprawkę do klasy pierwszej:

Zeszyt w 3 linie z czerwonymi pogrubionymi liniami – 4sztuki

Zeszyt w kratkę 16 kartkowy – 4 szt.

Blok rysunkowy – 4 szt.

Blok rysunkowy kolorowy – 1 szt.

Blok techniczny kolorowy – 2 szt.

Blok techniczny biały – 2 szt.

Papier kolorowy – 1 szt. ( jeśli mały wycinankowy to  3 szt.)

Farby plakatowe – 1 szt. + naczynko na wodę + podkładka foliowa lub stare gazety (żeby nie brudzić ławek)

Pędzel cienki -1 szt.

Pędzel gruby – 1 szt.

Plastelina – 2 szt.

Kredki (najlepiej Bambino) – 1 komplet

Kredki ołówkowe – 1 komplet

Bibuła – 2 szt. (do wyboru: żółta , czerwona, niebieska, zielona, filetowa, różowa, itp.)

Ołówek – 4 szt.

Temperówka –1 szt.

Flamastry – minimum 4 kolory

Gumka – 1 szt.

Nożyczki – 1 szt.

Klej biurowy – 3 szt.

Klej Magik – 1 szt.

Patyczki do liczenia – 1 szt.

Liczydła – 1 szt.

Dobry długopis (najlepiej ścieralny) lub pióro – 1 szt.

Ponadto:

Smycz do kluczyka do szafki w szatni – 1 szt.

Szczoteczka do zębów (do fluoryzacji) – 1 szt.

Biała podkoszulka, spodenki, trampki z białą/jasną podeszwą, wiązane – na wychowanie fiz.

.

„Wywiadówka” 14.02.2020r.

        W dniu 14.02.2020 (piątek) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na spotkanie z wychowawcami podczas, którego zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów uzyskane przez nich w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. Spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów z klas I-VIII rozpocznie się zebraniem ogólnym w małej sali gimnastycznej o godz. 16.30.

Wywiadówka 21.11.2019r.

W najbliższy czwartek 21.11.2019r. dyrekcja oraz wychowawcy klas, zapraszają rodziców i prawnych opiekunów uczniów na „wywiadówkę” podczas, której zostaną omówione wyniki nauczania i zachowania uzyskane przez uczniów w obecnym roku szkolnym. Wywiadówka dla klas I-IV rozpocznie się o godz 16.30, na spotkania z wychowawcami klas V-VIII zapraszamy o godz. 17.15

ZAPRASZAMY !!!

„Wywiadówka” 16.05.2019r.

        W dniu 16.05.2019 (czwartek) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na spotkanie z wychowawcami podczas, którego zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów. Wywiadówka odbędzie się wg. następującego harmonogramu : 
16:30 – 17:15 – klasy I-III
17:15 – 18:00 – IV – VIII

„Wywiadówka” 30.01.2019r.

        W dniu 30.01.2019 (środa) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na spotkanie z wychowawcami podczas, którego zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów uzyskane przez nich w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów z klas I-VIII rozpocznie się o godz. 17.00. 

ZAPRASZAMY

Konsultacje indywidualne  dla rodziców

„Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami dzieci”

W dniu 07.01.2019 roku (poniedziałek) od godziny 15.30 – 17.00 odbędą się konsultacje indywidualne z panem Tomaszem Kołodziejczykiem  – psychologiem, terapeutą, trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy do skorzystania z konsultacji.

„Wywiadówka” 24.04.2018r.

        W dniu 24.04.2018 (wtorek) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na spotkanie z wychowawcami podczas, którego zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów. Wywiadówka odbędzie się wg. następującego harmonogramu : 
16:30 – 17:15 – klasy I-III
17:20 – 17:35 – spotkanie ogólne
17:40 – 18:25 – IV – VII

„Wywiadówka” 24.01.2018r.

        W dniu 24.01.2018 (środa) dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym zaprasza rodziców oraz prawnych opiekunów dzieci na spotkanie z wychowawcami podczas, którego zostaną podsumowane osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze uczniów uzyskane przez nich w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci z klas I-III rozpocznie się o godz. 16.30. Spotkanie z rodzicami dzieci z klas IV-VII rozpocznie się o godz. 17.15.

Drodzy rodzice i uczniowie!

Informujemy, że w związku z pracą szkoły w sobotę 11 listopada 2017r.

Dzień 29 grudnia 2017r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (szkoła tego dnia nie pracuje).

.

.

Szanowni rodzice!

Serdecznie zapraszamy Państwa na wywiadówkę, która odbędzie się  15 listopada 2017r. Początek spotkania w klasach I – III o godz. 16.30, natomiast w klasach IV – VII o godz.17.15.

Dyrekcja

Wywiadówka 27.09. 2017r.

W środę 27.09.2017r. dyrekcja oraz wychowawcy klas, zapraszają rodziców i prawnych opiekunów uczniów na pierwszą w tym roku szkolnym „wywiadówkę” podczas, której zebrani zostaną zapoznani z dokumentacją szkolną i zasadami funkcjonowania ich podopiecznych w szkole. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do rad klasowych rodziców oraz do Szkolnej Rady Rodziców. Rodziców z klas I-III zapraszamy na godz. 16.30, rodziców uczniów z klas IV-VII zapraszamy na godz. 17.15.

ZAPRASZAMY !!!

.

.

W załączniku poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im. księdza Stanisława Zielińskiego w Stróży.

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2017-2018

Wywiadówka 22.11.2016r.

We wtorek 22.11.2016r. dyrekcja oraz wychowawcy klas, zapraszają rodziców i prawnych opiekunów uczniów na „wywiadówkę” podczas, której zostaną omówione wyniki nauczania i zachowania uzyskane przez uczniów w tym roku szkolnym. Wywiadówka dla klas I-III rozpocznie się o godz 16.30, na spotkania z wychowawcami klas IV-VI zapraszamy o godz. 17.15

ZAPRASZAMY !!!

wydatki

.

.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stróży informuje, że rekrutacja uczniów do klasy pierwszej, na rok szkolny 2016/2017, rusza dnia 15 marca 2016 roku i zakończy się 18 kwietnia 2016. Dokumenty rekrutacyjne oraz wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej w zakładce Szkoła/Rekrutacja do klasy I lub w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Anna Myszak

.

.Warsztaty dla uczniów, konsultacje dla rodziców i nauczycieli

„Motywowanie uczniów do nauki”

.

W dniach 8 i 9 lutego 2016 r. w naszej szkole odbędą się warsztaty z uczniami klas III – VI na temat motywowania uczniów do nauki.

Warsztaty poprowadzi pan Tomasz Kołodziejczyk– socjolog, wychowawca, certyfikowany trener – edukator Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Współautor programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Od 1990 wspiera i szkoli nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zwłaszcza związanych z budowaniem pozytywnych relacji z dziećmi, pracy z agresją, ofiarami przemocy i trudnościami w prowadzeniu klasy.

Po warsztatach (9 lutego) w godz. 16.00 – 17.30 pan Tomasz Kołodziejczyk poprowadzi wywiadówkę oraz konsultacje indywidualne dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów do udziału!

.

.

.

umiem

       Realizowany przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Stróży i Szkołę Podstawową w Stróży projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest finansowany przez Ministerstwo Sportu oraz Urząd Gminy Kraśnik. Wyżej wymieniony program jest adresowany do uczniów klas II i III szkół podstawowych Gminy Kraśnik. Zakłada on systematyczny, powszechny, 20-sto godzinny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”, które odbywać się będą od stycznia do czerwca na pływalni MOSiR Kraśnik.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej,
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

      Podczas zajęć fizyczno-ruchowych 90 uczniów biorących udział w programie podzielonych będzie na 6 grup ćwiczebnych. Każda z 15 osobowej grupy odbywać będzie zajęcia pod opieką instruktora pływania, którymi będą Jerzy Bącal, Sylwester Janik oraz Łukasz Kiełb.

     Uczniowie po dowiezieniu przez rodziców pod szkoły w Stróży, Słodkowie III oraz Kowalinie będą następnie przewożeni autokarem na pływalnię według następującego rozkładu:

   •  Grupa I  i grupa II  wyjazd spod szkół 10.15 powrót pod szkoły 12.15
   •  Grupa III  i grupa IV  wyjazd spod szkoły 11.15 powrót pod szkołę 13.15
  • Grupa V  i grupa VI  wyjazd spod szkoły w Stróży 12.15,  spod szkoły w Kowalinie 12.30, powrót pod szkołę w Kowalinie 14.30, pod szkołę w Stróży 14.45

.

.

Wywiadówka 28.10. 2015r.

W środę 28.10.2015r. dyrekcja oraz wychowawcy klas, zapraszają rodziców i prawnych opiekunów uczniów na „wywiadówkę” podczas, której Pan Robert Turski, eduktor/trener pracujący z dziećmi i młodzieżą, podsumuje warsztaty przeprowadzone w naszej szkoły na temat bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń cyberprzemocą. Ponadto zostaną omówione wyniki nauczania i zachowania uzyskane przez uczniów w tym roku szkolnym. Wywiadówka rozpocznie się o godz 16.00

ZAPRASZAMY !!!

.

.

 

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne zaprasza wszystkich uczniów oraz ich rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, które odbędzie się we wtorek 01 września 2015 roku.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele w Stróży o godz. 9.00.

Następnie po przemarszu do szkoły nastąpi uroczysta inauguracja roku szkolnego w sali gimnastycznej, którą poprowadzi pani dyrektor Anna Myszak .

ZAPRASZAMY !!!