Home » Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Zachęcamy wszystkich ósmoklasistów do wzięcia udziału w próbnym egzaminie ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia egzaminu  z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na OKE Kraków oraz na stronach internetowych szkoły  w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

.

Język polski 30.03.2020r

  • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Mztematyka 31.03.2020r

Arkusz egzaminacyjny standardowy (OMAP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

Język angielski 01.04.2020r.

Arkusz egzaminacyjny standardowy (OJAP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)