Home » Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas  przy Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego   w Stróży powstało 3 grudnia 2002r. Hasło programowe zrzeszonej młodzieży brzmi: „Niesienie pomocy jest potrzebą naszych serc”. Oczywiście, przez cały czas jest ono realizowane. Podejmowane są przeróżne akcje charytatywne i społeczne, które  z roku na rok wzrastają, nie tylko liczbowo, ale i jakościowo.

            W okresie przed świętami Bożego Narodzenia są to akcje: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” i „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. One też w tym roku, zasługują na szczególną uwagę, a to dlatego, że wolontariusze byli „dowodzącymi”, a brała udział w tych akcjach bardzo aktywnie społeczność młodych i dorosłych.

            Świece przywiezione z Caritas Archidiecezji Lubelskiej, znalazły szybko nabywców. Od lat ukształtowała się świadomość, że to nie fakt zakupienia świec,  a istotny, jest cel , któremu służy. To pomoc ubogim dzieciom, aby mogły spędzić wakacje poza domem. Część zysku ze sprzedanych świec pozostaje do dyspozycji koła, co zasila jego budżet na działalność.

Przez wiele lat, również wolontariusze  z naszego koła, wyjeżdżali na letnie kolonie.

            Druga akcja zasługująca na szczególne uznanie to „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W jej przebieg zaangażowali się  nauczyciele, młodzież szkolna, rodzice i społeczność Stróży, chętna do pomocy. Żywność trwała  była znoszona do szkoły i odbierana przez wychowawców. Nagrodą były „śmiejące się słoneczka” .

            Na wielkie uznanie i szacunek zasługują miejscowe sklepy spożywcze, które wzięły udział w akcji, a mianowicie : Groszek M. i P.  Szempruchów, Talex W. Piętala, sklepy Paulinka W.Michałowskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy właścicielom sklepów za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki. Rekordzistą zbioru żywności był sklep Groszek M.i P. Szempruchów. Pan Piotr (były uczeń naszej szkoły) bardzo chętnie przystępuje do tych akcji z wielką życzliwością.

             Podkreślić należy zaangażowanie wolontariuszy, którzy brali udział       w dyżurach w sklepach przy punktach opatrzonych logo akcji – ogromnym, „żółtym śmiejącym się słońcem”. Podziękować należy również rodzicom, którzy pozwolili na te dyżury swoim dzieciom w przedświątecznym czasie pełnym domowych prac. Na kilka dni przed świętami rozpoczęły się „zbiory” darów .

            Do akcji włączył się również GOPS w Kraśniku, który przekazał pewną ilość produktów spożywczych, a kierowca Jerzy Bańka zwoził ze sklepów zebraną żywność, a w razie potrzeby rozwiózł do wskazanych domów.

Podziękowanie dla Urzędu Gminy składamy na ręce  Wójta Mirosława Chapskiego i kierownik GOPS-u Anny Wronki, którzy zawsze wspierają takie  akcje.

            Zainteresowanie akcją i funkcję wspomagającą stanowiła Dyrekcja szkoły -Anna Myszak i Małgorzata Urbańczyk . Nie można nie wspomnieć o szkolnej pedagog  Grażynie Rej, która przed laty wprowadziła tę akcję do szkoły, a wspomaga ją do dziś. Pomocą w zbieraniu żywności i w kontaktowaniu się ze sklepami, służyła katechetka Agnieszka Kalisz.

Przedwigilijny dzień robienia paczek był pełen zapału i entuzjazmu. Sporządzono 48  około sześciokilogramowych paczek i rozdano miejscowym dzieciom potrzebującym pomocy.

            Jednak działalność koła, to nie tylko te dwie akcje. Jest to również wspieranie Misji Pallotyńskich i Salezjańskich. Przez okres 6 lat była „adoptowana na odległość” Rose z Rwandy, a teraz zostali „zaadoptowani” chłopcy z ulicy – Ugandy na okres 3 lat poprzez Misję Salezjańską.

Koło wspiera działania doraźne różnych fundacji: np. „Zdążyć z pomocą”, pomoc osieroconym dzieciom  „SOS Wioski Dziecięce”, Hospicjum dzieci niepełnosprawnych w Kałkowie-Godowie, Programu „Skrzydła”. Członkowie koła, to również przyjaciele  pensjonariuszy DPS w Kraśniku.

            Dla działalności koła, najtrudniejszą sprawą jest pozyskiwanie funduszy. W tej kwestii wolontariusze radzą sobie jak potrafią. Przeprowadza się aukcje, loterie fantowe, kawiarenki w których przygotowywane są kanapki, gofry i ciasta od rodziców i sprzedaje.  Praca w kole bywa również nagradzana,  a tak było     w dniu 5.12.2012r. Trzydziestu wolontariuszy wyjechało z wychowawczyniami Agnieszką Adamczyk i  Kingą Samolej na film pt. „Asterix i Obelisk…  ”  do Lublina. Pieniądze na wyjazd z Urzędu Gminy pozyskała opiekunka Koła przygotowując program profilaktyczny dla dzieci.

            Młodzież zorganizowana w Caritas uczy się praktycznego służenia drugiemu człowiekowi, solidarności, odpowiedzialności, poprawnej zaradności, gospodarności, a przede wszystkim czynienia dobra przez miłość.

Rok szkolny 2013/2014

W tym roku szkolnym odbyło się ognisko dla wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas i członków Koła Misyjnego, którym opiekuje się Ksiądz Proboszcz Grzegorz Stąsiek. Z funduszy koła została zakupiona kiełbasa i inne potrzebne produkty. Były to chwile radości przy śpiewie, rozmowie, a potem przejście na nabożeństwo różańcowe do kościoła. We wrześniu została zorganizowana kawiarenka aby zebrać fundusze na wpłaty dla dzieci adoptowanych przez koło. Są to dzieci z Peru wskazane przez Misje Salezjańskie i dziewczynka Grace Tenou z Wybrzeża Kości Słoniowej wskazane przez Misje Pallotyńskie do Adopcji na odległość. Wpłata na tę adopcję wynosi co kwartał 330 zł. Pragniemy podziękować za produkty do kawiarenek, a szczególnie ciasta pieczone przez mamy i za wszelkie wsparcie dla naszej działalności. Prosimy o wspieranie nas, o otwarcie na drugiego człowieka, a człowiek jest wielki nie przez to, co ma, a przez to, czym potrafi się podzielić z innymi.

DSC00375  DSC00378

.

Akcje Szkolnego Koła Caritas

Kiermasz ciast – 18.12.2013 – zebrana kwota została przeznaczona na Adopcję Serca dla dzieci z Peru i dziewczynki Fenau Grace z Wybrzeża Kości Słoniowej. Z pomocą pospieszyli rodzice przekazując domowe ciasto. Dochód ze sprzedaży wystarczył na opłatę Adopcji, która wynosi 330 zł kwartalnie.

 DSC00397

 

 

Odwiedziny Pensjonariuszy DPS w Kraśniku

Wolontariusze odwiedzają to miejsce już od wielu lat. W tyk roku przygotowali muzyczny przegląd kolęd, a także słodycze.

DSC00409

 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – zbiórka artykułów spożywczych w szkole i sklepach, a szczególnie sklepach „Groszek” M. i P. Szempruchów, „Lewiatan” W. Piętala oraz sieci „Aro” W. Michałowskiego. Właściciele wyrazili zgodę, aby wolontariusze mogli dyżurować przy koszach, gdzie zbierano żywność. Dary przekazano do Szkoły Podstawowej w Stróży, gdzie powstało 45 paczek dla najbardziej potrzebujących dzieci.

DSC00396 DSC00402

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wolontariusze SK Caritas włączyli się w akcję rozprowadzania świec Caritas na Wigilijny Stół. Sprzedano 48 świec, z których dochód został przeznaczony na dożywianie biednych dzieci. Tegoroczna edycja WDPD odbyła się pod hasłem „Rozjaśnij dzieciom przyszłość”.

DSC00386

 

Rok szkolny 2014/2015

Wraz z nadejściem Adwentu, jak co roku, Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Stróży wzmogło swoją pracą na rzecz potrzebujących. Akcje te same, prowadzone przez wolontariuszy, jednakże zawsze inaczej i z coraz większym zapałem.

To, co przed wieloma laty, było nie lada wyzwaniem, stało się jakże chlubną rzeczywistością, to ciągłe pozyskiwanie lokalnej społeczności dla tej idei.

Pośród wielu wyzwań, które stawiają sobie wolontariusze w swej pracy, w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia, dominują dwie akcje: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świece sprowadzane z Caritas Archidiecezji Lubelskiej, szybko znalazły nabywców, gdyż cel tego przedsięwzięcia – pomocy w organizacji wypoczynku ubogim dzieciom, jest dla społeczności Stróży jasny, przejrzysty i zaakceptowany, jako oczywisty.

Druga akcja – Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, cieszyła się, w tym roku, wielkim powodzeniem. O jej przebiegu informował parafian w czasie rekolekcji ksiądz proboszcz Grzegorz Stąsiek na prośbę opiekunki Koła. Dlatego też w tych dniach zebrano w sklepach najwięcej żywności.

Właściciele sklepów, nie tylko chętnie się zgadzają na wstawienie koszy i pobyt wolontariuszy, ale wspierają akcję przez zachęcanie swoich klientów do udziału w niej. Dlatego też, należy złożyć Im serdeczne podziękowanie za zrozumienie oraz pomoc. A są to sklepy Groszek M i P Szempruchów, Lewiatan W. Piętala oraz sklepy W. Michałowskiego.

Najwięcej artykułów zebrano w sklepie Państwa Szempruchów. Zbiórka artykułów żywnościowych odbywała się również w szkole pod opieką wychowawców klas, co zasługuje na uznanie i podziękowanie. Do sztabu akcji należeli pracownicy szkoły: Agnieszka Adamczyk – opiekunka Koła, katechetka – Agnieszka Kalisz, pedagog szkolny Małgorzata Figiel oraz nauczyciel wychowania fizycznego Konrad Kasperek, który swoim samochodem zwiózł ze sklepów zebraną żywność. Osobami wspomagającymi, jak co roku była dyrekcja szkoły: Anna Myszak i Małgorzata Urbańczyk oraz Wóit Gminy Mirosław Chapski.

Ze zgromadzonych darów przygotowano przez wolontariuszy 40 paczek wg listy sporządzonej przez pedagog szkoły i rozdano potrzebującym dzieciom.

Czas przedświąteczny, to również wspomaganie materialne różnych akcji i instytucji charytatywnych. Pieniądze pochodzą z dobroczynnych składek dokonywanych, nie tylko przez wolontariuszy ale uczniów i nauczycieli szkoły. Jest to również dochód z pracy wolontariuszy przy organizowaniu kawiarenek, a dochód przeznaczany jest na opłatę „Adopcji Serca” dla dzieci z Peru oraz Wybrzeża Kości Słoniowej, która wynosi co kwartał 330zł

Koło wsparło również: Fundację Polską Raoule Folleraeu – Pomoc Trędowatym Warszawa ul. Remblińska 10/24, Polską Fundację dla Afryki Kraków ul. Krowoderska 24/3, Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo – Lublin ul. Jezuicka 4/9, SOS Wioski Dziecięce w Polsce Al. Wilanowska 309A Warszawa.

Młodzież w Kole uczy się praktycznego służenia drugiemu człowiekowi, solidarności, odpowiedzialności, poprawnej zaradności i gospodarności, a przede wszystkim czynienia dobra przez miłość.

caritas2

Opiekun koła:  Agnieszka Adamczyk