Home » Klasa VI a

Klasa VI a

Język polski

Matematyka

Język angielski

Biologia

Geografia

Historia

Religia

Plastyka

Muzyka

Technika

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia wyrównywania wiedzy matematyka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne