Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski został wyłoniony w drodze demokratycznych wyborów, które odbyły się pod koniec września w naszej szkole. Członkowie samorządu biorą aktywny udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Jasełka Bożonarodzeniowe). Reprezentują szkołę w zawodach sportowych. Biorą udział w akcjach charytatywnych (zbiórka żywności, paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących).

Osoby, które otrzymały największą liczbę głosów, weszły w skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024. Są to:

Piotrowski Jakub –  przewodniczący SU

Łach Natalia –  z-ca przewodniczącego SU

Markowska Amelia – sekretarz

 

Pozostali uczniowie z poszczególnych klas, którzy uzyskali większą ilość głosów w swojej klasie, zostali członkami nowego Samorządu Uczniowskiego. Są to:

Chruściel Maksymilian – członek

Kość Patrycja – członek

Kasperek Maciej – członek

Wróbel Oliwia – członek

Wieleba Julia – członek

Michałek Filip – członek

Maj Filip – członek

Opiekunowie:

Agnieszka Chodara

Aneta Mirosław

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży

na rok 2023/2024

 

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, spółdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły, wychowania do wartości i patriotyzmu
 • Integracja uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły poprzez kreatywne środy i piątki

Propozycje działań SU w roku szkolnym 2023/2024

Wrzesień

 • Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024 zorganizowane przez opiekunów i członków SU z poprzedniego roku szkolnego
 • Uaktualnienie tablicy SU – wywieszenie aktualnych wiadomości i ogłoszeń. Przygotowanie Karty Praw i Obowiązków Ucznia
 • Udział w 27 akcji Sprzątania Świata
 • 23.IX – odwiedziny grobu śp. Patrona szkoły z okazji 112 rocznicy jego urodzin – posprzątanie grobu i miejsca pamięci dokonania na nim zbrodni, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów
 • 28.IX – zorganizowanie dyskoteki/zabawy zapoznawczej z okazji Dnia Chłopaka

Październik

 • Spotkanie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego z Dyrektor szkoły w celu omówienia Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego i zgłoszenia nowych pomysłów. Zrobienie pamiątkowego zdjęcia nowym członkom SU
 • 13 X – przygotowanie tablicy życzeń i pozdrowień od uczniów dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji DEN
 • 20.XKreatywny piątek października – „Dzień Drogowca”. Chętni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły ubierają/przypinają do ubioru w tym dniu tzw. rzeczy odblaskowe: kamizelkę, opaskę, brelok itp. Akcja ma na celu przypomnienie całej społeczności szkolnej, noszenie w czasie zmierzchu odblasków. Przebrani uczniowie unikną w ten dzień pytania na zajęciach

Listopad

 • 2-3 XI – otoczenie stałą opieką miejsc pamięci – zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym
 • 6.XI – Kreatywny poniedziałek listopada: „Bohaterowie znanych bajek”
 • 11 XI – zorganizowanie akcji mającej na celu uczczenie Święta Niepodległości, wychowania do wartości oraz kształtowania postaw patriotycznych u uczniów: „Biało– czerwony akcent w każdym domu”. Zachęcenie uczniów do ozdobienia okna w swoim domu, pokoju, biało– czerwonym akcentem (flagą, naklejką, kotylionem itp.)- przesłanie zdjęcia na stronę internetową szkoły.
 • 17.XI – Kreatywny piątek listopada: „Ciepły szlafrok/piżama”
 • 30 XI – współorganizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w zabawie/dyskotece andrzejkowej – przygotowanie wróżb i zabaw andrzejkowych

Grudzień

 • 4 XII – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Rozpowszechnianie wśród uczniów zachowania wobec osób niepełnosprawnych w celu przypomnienia najważniejszych zasad zachowania wobec tych osób
 • 6 XII – Kreatywna środa grudnia: „Szkolne Mikołajki”. Chętni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły ubierają się w tym dniu w elementy ubioru związane z osobą Św. Mikołaja. W tym dniu członkowie SU poszczególnych klas przypilnują, aby nikt w tym dniu nie był pytany
 • 10 XII – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka – gazetka ścienna
 • Konkurs świąteczny SUna najbardziej pomysłową dekorację swojej sali – ogłoszenie zwycięzców wraz ze zdjęciami na stronie Fb szkoły

Styczeń

 • 19 I – Kreatywny piątek stycznia: „Dzień w dresie”
 • 21-22 I – Dzień Babci i Dziadka – wysłanie życzeń dla swoich babć i dziadków z okazji ich święta na stronę szkoły Udział w zbiórce surowców wtórnych ( nakrętki, baterie, makulatura) oraz karmy, starych kocyków dla zwierząt ze schroniska
 • Bezpieczeństwo podczas ferii – przypomnienie na gazetce ściennej zasad bezpieczeństwa w czasie ferii

Luty

 • 14 II – Kreatywna środa lutego: „Ubrani na czerwono”ubiór związany z Dniem Zakochanych. Zorganizowanie konkursu polegającym na odnalezieniu swojej drugiej połówki – ukrytych na terenie całej szkoły elementów figur do siebie pasujących i osoby, która ją znalazła
 • Współorganizacja Balu przebierańców/dyskotki ostatkowo- karnawałowej z konkursem na najlepsze przebranie

Marzec

 • 1 III – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- gazetka na tablicy SU
 • 8 IIIKreatywny piątek marca – „Dzień na elegancko” Dzień sukienki, makijażu dla Pań, Dzień krawata dla Panów. Życzenia dla Pań na tablicy w holu nowego budynku
 • ok.10 III – udział SU w obchodach Dnia Patrona Szkoły
 • 21 III – Przywitanie Wiosny – organizacja Dnia Samorządności ( „Mam talent”, prowadzenie lekcji przez uczniów w roli nauczycieli, konkurencje: hula-hop, rzuty obręczami, walka na poduszki, mecz uczniowie kontra nauczyciele itp., konkurs na wybór flagi, godła, pieczęci, maskotki, piosenki swojej klasy)
 • 27 III – Złożenie przez członków SU życzeń wielkanocnych nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji świąt Wielkanocnych na stronie internetowej

Kwiecień

 • 2 IV – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – Kreatywny wtorek kwietnia: „Ubrani na niebiesko” – zaakcentowanie koloru niebieskiego w ubiorze, dwóch różnych skarpetek lub dwóch różnych butów. Chętni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły ubierają się w tym dniu w coś w kolorze niebieskim lub założą dwie różne skarpetki lub buty, w celu solidarności z osobami chorymi na autyzm. Przebrani uczniowie unikną w ten sposób pytania na przedmiotach. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia i opublikowanie na FB i stronie internetowej szkoły
 • 7 IV – Wspólne śniadanie/piknik na boisku szkolnym- włączenie się w obchody Szkolnego Dnia Zdrowia z Programu wychowawczo -profilaktycznego
 • ok. 21 IV – włączenie się w obchody Światowego Dnia Ziemi – wykonanie gazetki ściennej poświęconej ekologii
 • 24 IV – włączenie się w akcję Światowego Dnia Książki– promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkoły – polecenie przez uczniów ciekawych książek, poprzez stronę FB szkoły

Maj

 • Święta majowe – wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy, Dnia Flagi oraz Konstytucji 3 maja
 • 17 V – Kreatywny poniedziałek maja: „Ubrani w kwiaty” – chętni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły ubierają się w tym dniu w strój z akcentem kwiatowym, a przebrani uczniowie unikną w ten sposób pytania na przedmiotach
 • 17 V – Światowy Dzień Telekomunikacji – Dzień z technologią – zwolnienie zakazu używania telefonów przez uczniów w szkole podczas przerw
 • 31 V – Światowy Dzień Bez Papierosa – promowanie akcji i mody na niepalenie środków nikotynowych itp. – gazetka ścienna

Czerwiec

 • ok.1 VI – włączenie się w gminne obchody Dnia Dziecka „Poznaj kto to?” – przesłanie na stronę internetową szkoły anonimowego zdjęcia ze swojego dzieciństwa
 • 3 VI – Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy wobec dzieci – gazetka ścienna
 • Zorganizowanie Dni otwartych szkoły dla przedszkolaków
 • Pożegnanie klas VIII – udział przewodniczącego SU w zakończeniu roku klas ósmych – złożenie życzeń absolwentom, wyczytanie uczniów wyróżniających się w różnych kategoriach/specjalnościach
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024.
 • Sporządzenie sprawozdania z działalności SU oraz opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Działania SU przez cały rok szkolny:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego na miarę swoich potrzeb
 • Kreatywne dni tygodnia
 • Dopilnowanie przez członka SU w danej klasie, wylosowanego w dzienniku elektronicznym codziennego „Szczęśliwego numerka” dla danego ucznia
 • Udział w zbiórkach nakrętek, baterii, makulatury, karmy dla zwierząt itp.
 • Aktualizacja tematycznych gazetek i ogłoszeń na tablicy SU
 • Pomoc i udział w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Współpraca z dyrekcją, nauczycielami i społecznością szkoły
 • Praca na rzecz szkoły

Niniejszy Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może ulec drobnym zmianom i poprawkom w trakcie działalności i pracy SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRÓŻY 

                                             

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Art. 3.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 4.  

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.
 5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
 6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna SU.

 

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 1. Przewodniczący Klasy
 2. Zastępca Przewodniczącego
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu SU
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 3. Skarbnik
 4. Sekretarz
 1. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele.

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
 1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 1. kieruje pracą SU
 2. wykonuje uchwały SU, czuwa nad terminową realizacją pracy
 3. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
 4. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
 5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji

Rozdział III

TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
 2. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 8.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 3. Wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:
 • Do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekuna SU każda klasa dokonuje wyboru maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU.
 • Do przedednia wyborów do Zarządu trwać może kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).
 • W dniu wyborów należy powołać czteroosobowa komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 • Członkami Zarządu zostaje 6 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 1. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego.

Art. 10.

Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11.

Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 12.

Wyboru Opiekuna SU dokonują uczniowie klas IV – VI w miesiącu wrześniu drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

Art. 13.

Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok.

Art. 14.

Wybrany w drodze głosowania opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym stanowisku w poprzednim roku. Może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

Art. 15.

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

Art. 16.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekuna SU.

Art. 17.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 19.

Uchwały podejmuje Zarząd SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Zarządu. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 20.

Listę uczestników zebrania Zarządu oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

Art. 21.

Zarząd SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zorganizować ogólnoszkolne głosowanie nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art. 22.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunowi SU.

Art. 23.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 24., Opiekun SU i Zarząd SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 24.

W sprawach spornych Zarząd SU i Opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 25.

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

 1. ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne
 2. z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.
 3. ze sprzedaży surowców wtórnych
 4. ze środków przekazanych przez sponsorów
 5. z innych źródeł

Art. 26.

Finanse SU prowadzi Skarbnik SU. Środki finansowe SU są przechowywane przez Opiekuna SU w pokoju nauczycielskim.

Rozdział IX

 DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 27.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Plan pracy SU na dany rok szkolny
 3. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 28.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Zarządu SU.

Art. 29.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Zarząd SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

 Rozdział XI

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 30.

Zarząd SU zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekun SU może zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

Art. 31.

Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

Art. 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

Odwiedźcie nas:

Napiszcie do nas:

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930