Home » Klasa V a

Klasa V a

Język polski

Matematyka

Język angielski

Biologia

Geografia

Historia

Religia

Muzyka

Plastyka

Technika

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Zajęcia z wychowawcą

Koło polonistyczne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne