Home » Aktualności » Wystawa zbiorów pana Marka Soleckiego

Wystawa zbiorów pana Marka Soleckiego

Klasa IIIc dnia 4 kwietnia odwiedziła Przedszkole w Stróży, gdzie odbywała się wystawa zbiorów pana Marka Soleckiego. Pan Marek Solecki jest cenionym kolekcjonerem staroci i regionalistą. Całym sercem propaguje ideę kolekcjonerstwa i ratowania przed zniszczeniem zabytków techniki. Na co dzień uczy biologii w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, gdzie w 1995 roku założył unikalną szkolną Izbę Historyczno-Etnograficzną. Organizuje w niej olbrzymie wystawy, które zwiedziły już tysiące osób. Swoje wystawy i pokazy staroci prezentuje również w kraśnickich placówkach oświatowych, a także na miejskich, gminnych i powiatowych imprezach w Kraśniku i okolicy, pisze artykuły do regionalnych pism. Swoje zbiory wypożycza również do wielu muzeów. Na wystawie w przedszkolu uczniowie oglądali stare żelazka, zabytkowe wagi, mosiężne syfony, unikatowe kraśnickie butelki z różnych wytwórni. Na uwagę zasługiwały także narzędzia drewniane, kołowrotek i kolekcja lamp naftowych. Zwiedzający mogli obejrzeć również skamieniałości zwierząt z epoki lodowcowej (mamut oraz niedźwiedź jaskiniowy) i rodzinne pamiątki.

Elżbieta Biała


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.