Home » Bez kategorii » „TYDZIEŃ ULGI 17-28 Maja 2021”

„TYDZIEŃ ULGI 17-28 Maja 2021”

Szkoła Podstawowa im. ks. St. Zielińskiego w Stróży uczestnicząc w kampanii „TYDZIEŃ ULGI 17-28 Maja 2021”  Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, by obniżyć stres oraz zadbać o dobrostan psychiczny uczniów i uczennic- podarujmy młodzieży tydzień bez sprawdzianów, kartkówek, sprawdzania zeszytów i zadań domowych.  

A. Myszak