Home » Aktualności » “My z niego wszyscy…”

“My z niego wszyscy…”

     Przed 75 laty 27 września 1939r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego, które było fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego pozwalały na zachowanie ciągłości istnienia Polski. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem, ale stworzenie również siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

     Aby uczcić 75 rocznicę powstania oraz pamięć o osobach, które tworzyły struktury Polskiego Państwa Podziemnego w naszej szkole w dniu 26 września 2014 r., zostanie zorganizowany apel poświęcony temu wydarzeniu, tego dnia również przed budynkiem naszej szkoły zostaną wywieszone flagi narodowe.