Home » Aktualności » Czas na grzyby

Czas na grzyby

27 września br. klasa integracyjna 5a brała udział w wystawie grzybów zorganizowanej jak co roku przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kraśniku. Wyjazd miał na celu przede wszystkim zaznajomienie uczniów z gatunkami grzybów jadalnych, niejadalnych oraz trujących występujących w naszych lasach. Drugim celem wycieczki była integracja uczniów i dbanie o bezpieczeństwo podczas wycieczki.

Po obejrzeniu wystawy i wysłuchaniu informacji i ciekawostek przygotowanych przez pracownika Inspektoratu, uczniowie zobaczyli też krótki filmik edukacyjno – informacyjny na temat tychże grzybów.

Chociaż wycieczka była blisko i krótka, uczniowie wrócili zadowoleni z poszerzoną wiedzą na temat grzybów.

A.Chodara

20160927_121927