Home » Bez kategorii » Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Stróży organizuje zajęcia sportowo- rekreacyjne dla wszystkich uczniów zapisanych i trenujących zapasy w obecnym roku szkolnym.

Zajęcia w hali sportowej z uwzględnieniem wszystkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii (04. – 08.01.2021) od godz. 10.00 do godz. 12.00

Zapraszamy wszystkie zawodniczki i zawodników!!!

Trenerzy: Łukasz Kiełb, Sylwester Janik