Zgodnie z informacją MEiN od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Stróży wracają do nauki stacjonarnej. Powrót uczniów do nauki w szkole możliwy jest z zachowaniem  reżimu sanitarnego. Szkoła mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci przy organizacji zajęć i realizując wytyczne MEiN, GIS i MZ prosi rodziców o zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia i korytarz szkolny) oraz w przestrzeni publicznej.