Home » Bez kategorii » 21 marca – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

21 marca – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Dzień 21 marca rozpoczyna tym samym Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową.

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to nic innego jak ograniczenie czyichś praw i wolności lub nierówność tych praw. Jest formą nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), traktowania danej osoby mniej przychylnie aniżeli innej bedącej w porównywalnej sytuacji ze wzgledu na jakąś cechę, np. niepełnosprawność, płeć, ale także na wyzawaną religię, czy światopogląd, na rasę, narodowość.

Dyskrymincja ma dwie główne formy:

1. Bezpośrednia (celowa) – przykładem może tutaj byc różnica płacowa kobiet i mężczyzn pracujących na tym samym stanowisku wykonujących taki sam rodzaj pracy.

2. Pośrednia (niecelowa) – np. klub sportowy przyjmuje jako członków osoby, które są zameldowane w danym miejscu, a tym samym np. Romowie nie mogą zostać jego członkami.

Czym jest rasizm?

Rasizm jest to pojęcie używane do określenia ideologii, poglądów, zachowań i praktyk prowadzacych do dykryminacji grup i osób ze wzgledu na ich przynależność etniczną, nrodową,kulturową, religijną a także kolor skóry. Jest to zepspół pogladów przyjmujących wyższość jednych ras nad drugimi. Rasy „wyższe” dążą do dominowania nad rasami „niższymi”. Rasizm w latach 1961 i 1964 został potępiony przez UNESCO, a także w roku 1948 przez Zgromadenie Ogólne ONZ, potępiło go rownież wiele innych organizacji międzynarodowych.

Według ONZ „dyskryminacja rasowa oznacza rozróżnianie, wykluczanie, restrykcje lub preferencje na podstawie rasy, koloru, urodzenia, narodowego lub etnicznego pochodzenia, które mają na celu lub powodują niweczenie, umniejszanie uznania, cieszenia się z lub wykonywania na równych zasadach, praw ludzkich i podstawowych wolności w polityce, ekonomii, sperze socjalnej, kulturalnej lub jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego.”

Zwalcznie dyskryminacji rasowej nie należy do prostych czynnośći, gdyż jest mocno zwiazane ze stereotypami i uprzedzeniami, dlatego też aktualne działania antydyskryminacyjne polegają głównie na zwiększaniu świadomości na temat istoty dyskryminacji, odnosząc się do różnych źródeł historicznych, psychologicznych i społecznych. Edukacja, kampanie społeczne, aktywność medialna czy twórczość artystyczna, będą również bardzo pomocne w zmianie świadomości społecznej. Do zwalczania Dyskryminacji w Polsce służy rownież dokument prawny jakim jest Konstytucja (art.32),ale są też inne ustawy np. Kodeks Pracy.

Pamietajmy dzień ten jest dobrą okazją do przyponienia, że wielu ludzi na całym świecie doświadcza dyskryminacji w życiu publicznym jak i prywatnym tylko i wyłacznie z względu na swoją przynależność rasową. Niech hasłem i myślą przewodnią na ten dzień i nie tylko będzie: „Szanuj każdego, jak siebie samego”.

Pozdrwiam

Ewa Mróz

Odwiedźcie nas:

Napiszcie do nas:

marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031