Home » 2020 » Październik » 21

Daily Archives: 21 października 2020

Zdalne nauczanie

W dniach 22 października (czwartek)  i 23 października (piątek)  2020 r. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego przechodzi na  zdalne nauczanie w klasach 4b, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b i 7c w związku z kontaktem uczniów z osobą z pozytywnym  wynikiem na Covid-19 .

Uczniowie tych klas muszą pozostać w domu i być obserwowani przez rodziców/opiekunów. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Uwaga! W dniach 22 października (czwartek)  i 23 października (piątek)  2020 r. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w klasach 4b, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b i 7c przechodzi na  zdalne nauczanie.

Po  konsultacjach z Zarządem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
im. ks. St. Zielińskiego w Stróży w związku z sytuacją epidemiologiczną  w naszym powiecie i mając na uwadze zdrowie Państwa dzieci zachęcamy Uczniów do noszenia maseczek
w przestrzeniach wspólnych w szkole ( korytarze, szatnie, stołówka).